Телекомът организира доброволческа акция за облагородяване на планината

Над 30 стажанти на "Мтел" взеха участие в доброволческа акция за облагородяване на местността Бялата вода на Витоша, организирана специално за младежите. Доброволците съчетаха отборните игри с възможността да се погрижат за природата и да съберат отпадъците, оставени в планината от други посетители.

Стажантите се включиха в лакирането на всички дървени съоръжения в местността - пейки, маси и указателни табели. Така те продължиха традицията на компанията да възпитава в служителите си отговорност към природата и заобикалящия ги свят.

11-ото издание на стажантската програма на "Мтел" започна в началото на юни. Тя се осъществява под мотото "Експедиция Мтел" и обучава близо 90 младежи в направленията "Информационни технологии", "Телекомуникации", "Финанси", "Право", "Човешки ресурси", "Маркетинг" и "Корпоративни комуникации".

Стажантите са студенти в III и IV курс на Техническия университет в София, Софтуерния университет в София, Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Американския университет в България, Нов български университет, Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и ESIEE - Париж.

По време на обучението си стажантите участват в различни тренинги, доброволчески тиймбилдинг и онлайн обучения, които трябва да им помогнат да изградят по-приятна и ползотворна работна среда.

Освен тези дейности, младежите работят и по реални бизнес казуси, свързани с телекомуникационния пазар у нас. Резултатите от труда им ще бъдат представени в края на стажантския период.

Всяка година кандидатурите за стаж в "Мтел" са приблизително 2000. От 2005 г. досега в стажантските програми на компанията са взели участие приблизително 800 младежи, а телекомът е инвестирал в тяхното развитие близо 3 млн. лева.

Компанията приема средно по 70 стажанти всяка година, като статистиката показва, че 1/3 от тях биват назначени на работа след приключването на програмата.

Стажантската програма е част от политиката на "Мтел" да подпомага професионалното развитие на младите таланти. Освен чрез нея, компанията се старае да подкрепя бъдещите професионалисти и в партньорства с множество от най-големите български университети, както и с участие в редица кариерни форуми.

Източник: Мтел