СофтУни вече разшири своя географски обсег и предлага за първи път курс в града под тепетата. Курсът е върху основи на програмирането с езика C# ("Ниво #0")

Всички желаещи, могат да подадат кандидатурата си на softuni.bg.

Кандидатства се за сезон "Януари 2015", като от падащото меню за избор на град се избира Пловдив. 

Формата на обучение за "Ниво #0" е присъствена, а формата за "Ниво #1" – присъствена или онлайн.

Ако все пак студентите желаят да преминат през "Ниво #0" онлайн, трябва да избират София.

"Ниво #0" е безплатно

То стартира на 20 октомври (понеделник) от 18:00 часа.

Ще се провежда веднъж седмично (понеделник), продължителността на занятията е четири часа (от 18:00 до 22:00 часа). 

Мястото, където ще се провежда курсът, е конферентната зала на хотел SPS (виж на картата). 

Времетраенето на курса е два месеца

В края на курса студентите се явяват на практически изпит в София. 

За него се заплаща такса в размер на 50 лева, която се приспада от таксата за "Ниво #1":

• 480 лева за присъствено обучение с ДДС

• 150 лева за онлайн обучение с ДДС

Датите за изпита са 19 и 20 декември. Повече информация за тях ще бъде предоставена, когато наближи изпита. Изпитът ще се проведе в София, в учебната зала на СофтУни (виж картата).

След успешно положен изпит след "Ниво #0", кандидатите започват своето обучението в СофтУни, в "Ниво #1". Ако желаната форма на обучение за това ниво е присъствена – курсовете се провеждат в София. Може да бъде избрана и онлайн форма на обучение.

Виж още: Платен стаж за студенти в "Уолстрийт джърнъл"