Разликата в доходите между столицата и останалата част от страната се задълбочава необратимо

Само София се доближава до европейските показатели за качество на живот. Това сочи петото годишно изследване на социално-икономическото развитие на 28-те области в България, изготвено от Института за пазарна икономика на основата на 63 индикатора, като пазар на труда, доходи, усвояване на евросредства, цитирано от в. "Сега".

За разлика от столицата населението на четири области в страната едва свързва двата края. Докато в София брутният вътрешен продукт на глава от населението се доближава до средния в Европа - близо 25 хил. лв на човек, то в Силистра, най-слабо развитата област в страната, БВП е под 6 хил. лв. на човек.

Средната годишна работна заплата в София надхвърля 10 хил. лв. още през 2010 г., а през 2014 г. вече е 13 542 лв., при 9860 лв. за страната. В Силистра този показател е почти два пъти по нисък от софийския - едва 7215 лв. В 19 области БВП в реално измерение все още не е достигнал нивата си от началото на икономическата криза през 2008 г. 

Сред областите с най-слабо развита икономика са Кърджали, Силистра, Разград и Търговище. Според ИПИ там темповете на растеж вече трудно могат да се възстановят. Към областите с лошо социално икономическо състояние според изследването вече се нарежда и Плевен.

"Това изоставане се отнася и за икономиката, и за социалното им развитие, там инвестиции общо взето няма, трудовият пазар е в изключително тежко състояние, там и хора вече почти няма. И за съжаление, в тези области според нас вече е достигната една критична точка, отвъд която бърз темп на растеж много трудно може да бъде достигнат", каза Десислава Николова. 

В демографско отношение дори София не може да избегне проблемите. Естественият прираст в столицата е най-нисък от 2007 г. насам, а в четири области - Видин, Габрово, Кюстендил и Перник, хората над 65-годишна възраст вече са два пъти повече от децата до 14 години. 

Продължава да се засилва емиграцията. Само София, Бургас, Хасково, Варна и Пловдив все още привличат заселници от вътрешността на страната. 

"Като цяло, наблюденията ни подкрепят изводите, че регионалната политика в България не дава реални резултати. Стратегиите и законите не постигат целите си, точно обратното - различията и проблемите между различните райони в страната се задълбочават. Нужна е обществена дискусия по тези проблеми", отчитат експертите от Института по пазарна икономика.

Източник: в. "Сега"