И защо емоционалната интелигентност е толкова важна

Все по-често чуваме за емоционалната интелигентност (EQ), но какво представлява тя? Под този термин се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да се разграничават различните емоции и да се назовават и определят правилно, както и да се използва емоционалната информация, за да бъдат ръководени чрез това мисленето и поведението.

Защо е важна емоционалната интелигентност

Концепцията за емоционалната интелигентност не е нова - появява се още в първите трудове на Дарвин, но въпреки това досега често е била пренебрегвана за сметка на рационалната интелигентност. Все повече изследвания обаче показват, че именно емоционалната интелигентност е тази, която ни дава по-големи шансове за успех в живота.

Така например в 70% от случаите хората, които имат висока EQ се реализират по-добре от хората с високо IQ. Това трябва да покаже колко е важно да разбираме околните.

При този тип интелигентност, за разлика от IQ-то ни, измерването е много по-сложно и неточно, тъй като, най-малкото, емоциите не са нещо рационално, което може да бъде сравнено по скала. И все пак как да разпознаем хората с по-висока EQ?

Американският психолог Даниел Голман извежда пет елемента, които определят емоционалната интелигентност.

5 фактора, които определят EQ:

1. Самосъзнание

Хората с висока емоционална интелигентност обикновено са с много високо самосъзнание. Те разбират емоциите си и как те влияят на поведението им. Познават силните си страни и работят върху „слабите“ си такива. Смята се, че самоосъзнатостта е най-важният елемент на емоционалната интелигентност.

2. Саморегулация

Това е способността да се контролират емоции и импулси. Хората, които се саморегулират обикновено не позволяват на себе си да станат твърде ядосани или ревниви и не взимат импулсивни решения. Мислят преди да действат. Характеристики на саморегулиращите се хора са замисленост, комфорт по отношение на промяната, почтеност, както и способността да кажеш не.

3. Мотивация

Хората с висока степен на емоционална интелигентност обикновено са мотивирани. Те са с висока производителност, обичат предизвикателствата и са много ефективни без значение какво правят.

Виж още: Как може да усъвършенстваме емоционалната си интелигентност?

4. Емпатия

Това е може би вторият най-важен елемент на емоционална интелигентност. Емпатията е способността да се идентифицираш с хората около себе си и да разбираш желанията им, нуждите им и различните им гледни точки. Хората, притежаващи емпатия, са добри при разпознаване чувствата на другите, дори когато тези чувства не са очевидни. В резултат на това, съпричастните хора обикновено са отлични при управление на взаимоотношенията. Те избягват стереотипите и не съдят останалите твърде бързо, живеят живота си по един много отворен и честен начин.

5. Социални умения

Лесно е да се говори с хората, които притежават добри социални умения. Те обикновено са отборни играчи. Вместо да се съсредоточат върху собствения си успех на първо място, те помагат на другите да се развият и да блеснат. Лесно управляват възникнали конфликти и са отлични комуникатори и майстори в изграждането и поддържането на взаимоотношения.

Източник: Bulevard.bg/ Leadership.bg