Очакванията са в близките години олимпиадите по експериментална физика да се превърнат във важен форум на учителите по физика и научна платформа за допълнителна подготовка на учениците, интересуващи се от физика

Четвъртата олимпиада по експериментална физика (ОЕФ4) за средношколци от VII до XII клас се организира тази събота, 23 април, от Софийския клон на Съюза на физиците в България (СФБ).

На откриването ще присъстват председателят на СФБ акад. А. Петров, деканът на Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" проф. А. Драйшу, председателят на Дружеството на физиците в Република Македония Боце Митревски, а също така предишният му председател и съорганизатор на ОЕФ Стоян Манолев.

Състезанието е уникално по своя характер и дава възможност на учениците да проявят творчески подход, сръчност, съобразителност, да демонстрират практически умения за осъществяване на експерименти в различни области на физиката и способност за обработка на експериментални данни, обясняват организаторите.

Те напомнят, че физиката има огромно значение за развитие на високите технологии, а експериментът е в основата на всички естествени науки и технически приложения, което прави тази олимпиада незаменима за интелектуалното развитие на бъдещите млади учени на България.

Инициативата започва с три пилотни издания на олимпиадата с около 1012 избрани ученици, участвали в школи по физика и математика - през есента на 2011 г. в София и през 2011 и 2012 г. в школата на даскал Теодосий в Казанлък, припомнят организаторите.

Първата олимпиада, отворена за ученици от цял свят, е в Деня на народните будители през ноември 2014 с 40 участници от България. Второто издание, с участници и от Република Македония, намира място в календара на ЮНЕСКО за честването на 2015-а като Година на светлината. Домакин на третата олимпиада, вече с над 120 участници, е македонският град Куманово.

За четвъртото издание на 23 април предварително са се регистрирали около 122 ученици и 34 учители от над 17 града от страната и чужбина - не само от Република Македония, а също и от Босна и Херцеговина, Сърбия и Русия.

На участниците се дава една експериментална задача с много на брой подусловия. Експерименталната постановка за ОЕФ4 е свързана с електромагнитните явления и светлина. Постановките се подаряват на учениците и техните наставници, за да се използват в кабинетите по физика за подобряване на обучение по експериментална физика в училищата.

Очакванията са в близките години олимпиадите по експериментална физика да се превърнат във важен форум на учителите по физика и научна платформа за допълнителна подготовка на учениците, интересуващи се от физика.

Източник: Софийски клон на СФБ