У нас английският се говори относително добре, но с грешки в граматиката и с пропуски в лексиката

През последните десетилетия английският език безспорно успя да се наложи като международен език за комуникация. Англо-американската култура чрез своите филми, сериали и музика, и масовостта на онлайн сайтовете на английски език успяха да създадат условия за развитието на този език в международен план. 

Но колко добре говорят английския в неанглоговорящите държави и по-специално колко добре го говорим в България. 

Оказва се, че страната ни заема 24-о място по ниво на английски език сред общо 72 държави. Това показва класацията, извършена от британска организация.

Според данните от изследването България попада в групата държави със средно ниво на познания езика. Тук още се нареждат общо 13 държави - Словакия, Индия, Доминиканската република, Испания, Босна и Херцеговина, Южна Корея, Италия, Франция, Хонконг, Виетнам, Индонезия и Тайван. 

В тази група владеенето на английския е относително добро, но с допускане на грешки в граматиката и стилистиката и пропуски в лексиката.

Сред неанглоговорящите държави най-добре в този език се представят шест страни - Нидерландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финландия и Люксембург

Следва група от 10 държави, чието ниво на английски е също високо. Това са Австрия, Германия, Полша, Белгия, Швейцария, Португалия, Чехия, Сърбия, Унгария и Румъния.

В групата на държавите, в които английският се говори най-зле попадат цели 23 държави, като последните шест места са Алжир, Саудитска Арабия, Камбоджа, Лаос, Либия и Ирак.

Източник: Нова телевизия