От 1 януари минималната работна часова ставка остава 2,78 лв.

Министерският съвет прие постановление, с което потвърди определянето от 1 януари 2017 г. на минимална месечна работна заплата за страната в размер на 460 лв.

Правителството предприе необходимите действия за консултиране на проекта в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

За повишаването на минималната работна заплата от 460 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

От 1 януари минималната работна часова ставка остава 2,78 лв.

В средата на май ВАС отмени предишното постановление на Министерския съвет за повишаването на МРЗ до 460 лв. заради липсата на предварителното обсъждане на проекта (в предвидените нормативни срокове) с представителните работодателски организации.

Източник: news.bg