Контролните теми, изтеглени на изпита, са "Високи води" и "Парите на хората"

Темата на писмения изпит по журналистика в Софийския университет тази година е "Свестните у нас считат за луди...".

Изпитът и темите

Освен нея кандидат-студента Георги Черкезов от Нова Загора изтегли и другите две контролни теми бяха "Високи води" и "Парите на хората".

Изпитната комисия формулира вариантите непосредствено преди изпита, изхождайки от актуалните теми от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.

Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.

Изпитът започна в 14.15 часа. Той продължава 3 астрономически часа. Заявление за участие в него са подали общо 501 кандидатстуденти.

Програми и изисквания

Факултетът по журналистика и масова комуникация има три бакалавърски програми - Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. За всички изпитът е един и същ.

За да кандидатстват в тази специалност, зрелостниците трябва да имат оценка не по-ниска от добър (4,00) на матурата по български език и литература. До устен изпит по журналистика се допускат издържалите писмения изпит по журналистика с оценка не по-ниска от добър (3,50).

Източник: Софийски университет "Св. Климент Охридски"