Вече подаден проект ще може да бъде променян по искане на управляващия орган или на подателя

Глоби между 1000 и 2000 лв. за чиновниците, които забавят над 3 месеца оценката на европейски проект. Това се предвижда в работният вариант на новия Закон за управление на средствата от еврофондовете, пише в. "Сега".

Към момента наказания за подобно забавяне няма и това прави възможно кандидати за еврофинансиране чакат година и половина, за да бъде разгледан проектът им.

Законът да е готов до средата на годината

В петък ресорният вицепремиер Томислав Дoнчев обеща законът да е готов до средата на годината, като предварителният вариант на Закона вече е разпратен до Сдружението на общините и работодателските организации за забележки и допълнения.

В новия закон ще има разписани точните срокове за оценка на проект от администрацията. Чиновниците ще трябва да дадат оценката си за не повече от 3 месеца, като има опция за одължаване на периода, ако подадените проекти са над 500, Тогава администрацията ще има 120 дни за произнасяне. Оценка при предварителния подбор на концепции трябва да се дава за 30 дни, а до 10 дни след това Управляващият орган (УО) трябва да издаде мотивирано решение за допускане на одобрените кандидати.

Още глоби

Глоби от 1000 до 2000 лв. са заложени за ръководителите на Управляващия орган (УО), ако не извършат авансово плащане по проект до 10 дни от получаване на заявката. Същата санкция е предвидена и ако до 40 дни след заверката на разходите на бенефициентите не са им преведени съответните междинни и окончателни плащания. Общо времето за потвърждение на разходите и превеждането на парите не може да е над 90 дни, предвижда проектът.

Също така вече подаден проект ще може да бъде променен по искане на управляващия орган или на получателя на безвъзмездната помощ, ако не се нарушават конкурентните условия. Процедурите по отпускането на евросредства занапред ще могат да се прекратяват в пет случая - ако не са постъпили проекти, ако подадените заявки са оттеглени, ако има решение на съответния комитет за наблюдение, ако са открити нарушения по програмата или са спрени плащанията по нея.

Виж още: Глоба до 1 млн. лв. за даване на невярна информация пред банка

Избор с публична покана ще се провежда, когато предвидената сума за строителство, включително съфинансирането от получателя, е равна или по-висока от 60 хил. лв., а за доставки на стоки и услуги прагът ще е 20 хил. лв.

Източник: в. "Сега"