Фотографски проект, номиниран в световен конкурс, показва какво количество отпадъци се изхвърлят само от един човек

Проектът на френския фотограф Антоан Репесе (Antoine Repessé), който показва какво количество отпадъци изхвърля всеки човек, попадна сред фаворитите за фотонаградите на "Сони" в категорията "Кампания" при професионалистите. Според статистиката само във Франция това са приблизително 365 кг годишно, но как изглежда това количество?

#365, Unpacked е резултат от 4-годишен труд. От 2011 г. насам фотографът спира да изхвърля опаковките, подлежащи на рециклиране, и ги складира в дома си.

Събраният обем е 70 куб. м отпадъци, категоризирани и снимани поотделно: 1600 бутилки от мляко, 4800 ролки от тоалетна хартия, дори 800 кг вестници. Всяка фотография е и артинсталация в реални условия, без софтуерна обработка.

Акумулирането на отпадъци подчертава пропастта между човека и природата, обяснява авторът. И ако днес виждаме еволюция на съзнанието, силният ни аргумент е икономически, тъй като цената на тази опаковка е двойна. На първо място, разходите се покриват от потребителя по време на покупката, и второ - същият този потребител плаща за събирането и преработването на опаковката след използването й.

Виж още: Няма да повярвате от какво е направено това!

Проектът "#365, Разопакован" ни кара не само да си задаваме въпроси за опазването на околната среда и поведението си като консуматори, но и ни напомня, че най-добрите отпадъци са онези, които ние, хората, не генерираме, заключава фотографът.