Към 2016 г. държавният дълг на страната ни се равнява на 27,321 млрд. лв., или 29,5% от брутния вътрешен продукт на България

Дългът на България за 2016 г. е в размер на 27,321 млрд. лв, или 29,5% от БВП, което е двойно повишаване спрямо 2013 г., когато държавният дълг е възлизал на 14,978 млрд. лв. - 17,01% от БВП, показват данните на Националния статистически институт. 

Това показва тенденцията държавният ни дълг трайно да расте. 

Положителното е, че през 2016 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 30 млн. лв., или 0,03% от БВП, показват предварителните данни на статистиката. 

Така за пръв път от няколко години насам държавата излиза на плюс, след като през всички предишни години е отбелязван дефицит. 

Дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на 44 млн. лв. - 0,05% от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 52 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" - от 21 млн. лв.