Статистика от НСИ за цените на сделките и арендата през последните няколко години

Средната цена на един декар земеделска земя през изминалата година е достигнала 761 лв., което е с 4% повече в сравнение с 2015-а, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение спрямо предходната година през 2016-а е отчетено в цената на всички категории земя според начина на използване.

Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19,4%, на овощните насаждения - с 11,3%, а на лозята с 9,1%, но при нивите ръстът е едва с 1,2% (табл. 1).

Най-висока през 2016 г. е била стойността на земеделската земя в североизточните райони на страната, където цената достига 1157 лв. на декар.

Там е отчетено и най-голямо увеличение в цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 11,3% (табл. 2).

Рентата за един декар наета/арендувана земеделска земя миналата година е средно 44 лв., което е с 4,8% повече в сравнение с 2015 г. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28,1%. При постоянно затревените площи и лозята обаче се отчита понижение - съответно с 16,7% и 13,9% (табл. 3).

Североизточният район е водещ и при наемната цена за 1 декар арендувана земеделска земя - 64 лева. Увеличение в цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони в страната. Изключение прави само Южният централен район, където статистиката отчита намаление в рентата с 3,7% (табл. 4).

Източник: Национален статистически институт (НСИ)