Българските ученици са най-слаби сред връстниците си от ЕС в четенето с разбиране, математиката и природните науки

Образованието не дава равен старт на българските деца спрямо връстниците им в останалите държави от ЕС. Мониторингов доклад на Европейската комисия показва, че българчетата са сред най-слабите ученици в ЕС, като все повече деца у нас дори не завършват училище. 

Проблеми се виждат дори в основни предмети като математиката и четенето, където българските ученици са най-зле. Така двойките по математика и природни науки сред българчетата са повече от средното за Европа - около 40%.

Данни от международното оценяване на учениците PISA отчитат, че 40% от 15-годишните в страната са функционално неграмотни. Те не могат да усвоят и анализират, прочетеното от тях. На практика това означава, че една солидна част от децата в гимназиялния курс на обучение у нас не са способни да осмислят това, което са прочели, и още повече - не са способни да го разберат.

Още един извод от мониторинга е, че не достигаме средните европейски нива за владеене на чужди езици и все още не сме свикнали да учим през целия си живот. 

Виж още: Защо образованието в България не предпазва от бедност​

Друг проблем на българското образование е, че по ранно отпадане от училище ние сме в четвъртата група: на най-лошите резултати и най-голямата липса на прогрес.

Същевременно по училищата у нас няма достатъчно учители с необходимите специалности и се налага на други да поемат щафетата.

Европа очаква висшистите да донесат светлината в образованието. За тях казва добра дума - че са повече. Въпреки това и тук се наблюдава проблем - около половината от всички студенти в България учат в шест от общо 52 професионални области: икономика, администрация и управление, право, комуникации и информационни технологии, педагогика и туризъм.

Виж още: 40% от учениците в IX и X клас са функционално неграмотни​

Проучването показва още, че около 50% от дипломиралите у нас не си намират работа. Това е значително по-малко от средните данни за Европа. Често младите висшисти работят нещо, за което всъщност не се изисква висше образование.

Източник: Нова телевизия