500 000 души са загинали от екстремалните прояви на климата през миналата година. Според експертите все още не се вземат достатъчно мерки за ограничаване на климатичните промени

Germanwatch е организация, която вече 10 години изготвя "Индекс за действие по климатичните промени" с цел да насърчи прозрачността в международните климатични политики, информира Spisanie8.bg

Изготвянето на подобен доклад е средство за успешно осъществяване на политически и социален натиск върху страните, които до настоящия момент са се проваляли в предприемането на сериозни действия за защита от климатичните промени

В доклада намират място както страните с най-добри политики в сферата, така и тези, които се представят най-зле или са най-засегнати от природни катаклизми.

На базата на стандартизирани критерии, сред които значение имат броят на смъртните случаи и материалните щети в съответната страна, индексът оценява и сравнява действията за климатична защита на 60 държави, които заедно са отговорни за 90% от глобалните въглеродни емисии. 

80% от оценката е базирана на обективни индикатори на въглеродните нива. 20% от индексовите резултати са построени върху национална и международна климатична оценъчна политика от повече от 200 експерти от съответните страни. 

Виж още: Глобалното затопляне може значително да увеличи бедността

10-те най-засегнати страни са все бедни региони и само една е по-развита - Никарагуа. 500 000 души са загинали в 15 000 природни бедствия само за последната година, а материалните щети възлизат на милиони долари.

В тазгодишния индекс България не се представя много успешно в действията си за справяне с екстремните климатични събития – за разлика от миналогодишния доклад, когато сме били 37-и, сега сме изпаднали до 41-о място от оценяваните 60 страни. 

Политическата нестабилност на страната е посочена като една от пречките за провеждането на ефикасна и дългосрочна климатична политика, което отпраща страната ни в групата на "слабо представящите се". 

Ян Бург, главен координатор на Germanwatch, окуражи българите, като изтъкна, че все повече в общественото пространство се налага мнението за абсолютната необходимост от въвеждане на повече възобновяеми енергийни станции и общественият натиск трябва да продължи.

Виж още: Парниковите газове с най-високи нива от 800 хил. години