Най-старото учебно заведение залага вече на тестове за провеждането на изпитите

Софийският университет взе решение за промяна на формата на приемни изпити за кандидат-студенти по български език, литература и история. Решението бе взето на заседание на Академичния съвет, съобщиха от висшето учебно заведение.

Изпитът по български език и литература ще се състои от два компонента - тест от 50 въпроса и писане на есе, вместо развиване на тема, както беше до момента. Максималният брой точки е 100, като 70 са от теста и 30 от есето.

Изпитите по история отново ще включват два компонента - тест и тема, които ще бъдат въз основа на учебното съдържание по история на България от XI клас. Оценката ще се формира по шестобалната система със стъпка от 0,25 стотни. 

Документите за класиране ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани от 19 юни до 1 юли 2017 г. в Ректората на Софийския университет. Първият етап на класирането ще бъде обявен на 11 юли 2017 г., а записването на студентите ще се проведе от 12 до 14 юли включително. 

Вторият етап на класирането ще бъде обявен на 18 юли 2017 г., а записването ще се извършва от 19 до 21 юли 2017 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. 

Третият етап на класирането се обявява на 25 юли 2017 г. Срокът за записване е от 26 до 28 юли 2017 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

Таксата за явяване на изпит е 30 лв. 

Оценките от матурите няма да могат да се използват в общо шест от 108 специалности. Те са "Право", "Медицина" и "Фармация", "Журналистика", "Връзки с обществеността" и "Книгоиздаване".