Предвидено е да бъдат изсечени 12 млн. монети от по 2 лв.

От днес в обращение влизат монетите от два лева. Предвижда се постепенно хартиената двулевка да се изтегли от пазара за сметка на металната. 

И след пускането на новата монета хората ще могат да плащат и с хартиената, докато постепенно тя излезе от обращение.

Предвидено е да бъдат изсечени 12 млн. нови метални двулевки, а "производството" им ще продължи до 2018 г. Това ще струва на централната ни банка близо 9 млн. лв. без ДДС.

Централните банкери аргументират смяната на банкнотите от 2 лв. с търсенето на по-голяма рентабилност - металът се изхабява по-бавно от хартията и не се налага честа подмяна. Според банкови експерти средният живот на една монета се мери в десетилетия, а на банкнота, в зависимост от степента на използване, е от една до няколко години.

От последните справки на БНБ става ясно, че само за първото полугодие като негодни за употреба са изтеглени 8,5 млн. от общо 42,5 броя банкноти по 2 лева.

Външният вид на металната двулевка бе одобрен от Управителния съвет на БНБ миналата година. Решено е тя да бъде с лика на Паисий Хилендарски, който е и върху на хартиените двулевки.

Виж още: БНБ: Паисий на двулевката е светски образ

Вътрешната част на новата монета е от жълта сплав, външният кръг - от бяла, а големината - малко повече в сравнение с левчето.

Заедно с търговските банки БНБ готви официалното представяне на монетата и информационна кампания за въвеждането ѝ.

За монетата

Dvulevkata kato moneta i banknota

На лицевата страна на монетата от 2 лева в центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата "2", набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен.

В долната част на монетата е изписан текстът "ЛЕВA", като буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг, а годината на емисията "2015" е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста "ЛЕВA".

На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините "1722 - 1773", а върху външния пръстен - текстовете "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" и "БЪЛГАРИЯ".