Подадените заявления за участие доказват реалния интерес към проекта, смята министърът на енергетиката Теменужка Петкова

Седем са компаниите, заявили интерес да участват като стратегически инвеститор в проекта за втора атомна централа у нас: руската държавна корпорация "Росатом" чрез компанията "Атоменергопром", Китайската национална ядрена корпорация, Корейската хидро-атомна корпорация, регистрираната в Германия компания Бектрон-Лиаз-Техническо инженерство, консорциумите "АЕЦ Белене" и "Атомна електроцентрала Белене 2019", регистрираната в България компания "ИПК и УП" ЕООД.

Френската компания "Фраматом" е декларира интерес за участие при структурирането на финансирането по проекта за осигуряване системите за безопасност, вкл. електрически, системи за оборудване и контрол и др.

От страна на американската "Дженерал електрик" също искат да участват при структуриране на финансирането, както и като потенциален проектант и доставчик на различни пакети, вкл. оборудване за турбинна зала, компресори, трансформатори и др.

Допуснатите до следващия етап ще бъдат избрани в тримесечен срок от работна група с представители на Министерството на енергетиката, "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Национална електрическа компания" ЕАД и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Процедурата е гъвкава и дава възможност на избрания стратегически инвеститор да води разговори с компаниите, заявили миноритарно участие в проекта или интерес за закупуване на електрическа енергия.

От Република Северна Македония например са проявили интерес за придобиване на миноритарен дял от проектната компания, както и за изкупуване на електрическа енергия от АЕЦ "Белене", като е в ход съгласувателна процедура във връзка със заявлението им.

Интерес за миноритарно участие в ядрената централа има и от българските компании "Атоменергоремонт" АД и "Гранд енерджи дистрибюшън" ЕООД. Заявления за изкупуване на енергия са подадени от "Гранд енерджи дистрибюшън" ЕООД и "Юропиан трейд оф енерджи" АД.

Определеният индикативен срок за избор на стратегически инвеститори за реализация на проекта "Белене" е една година.

Стартът на процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ "Белене" беше на 22 май с публикация в Официалния вестник на ЕС бе публикувана. В рамките на обявения срок, до 19 август, заявления подадоха общо 13 кандидати.

Източник: Министерство на енергетиката