Без всякакво съмнение, маркетингът от уста на уста е най-силното и ефикасно оръжие в ръцете на един маркетолог, предприемач, продавач

Добрите препоръки за услугите и продуктите от един потребител на друг са много трудни за измерване. Но са безспорно най-добрата реклама. При това - безплатна.

Какво е маркетинг от уста на уста?

Това е всичко, което клиентът казва за вас, когато не е с вас – в къщи, когато се срещне с приятели или говори с майка си по телефона. И добро, и лошо. От вас самите зависи какво ще бъде казано. И как ще се отрази това на вашия бизнес утре.

Потребителите са мощният, целеви двигател на този вид маркетинг, но как да ги накарамe да започнат да nи хвалят?

Сайтът MarketingAbout дава 5 предложения:

1. Предложете им да изпробват продукта ви

След това потърсете начин да говорят за качествата му. Добър метод за стимулиране на коментарите е чрез кампания в интернет.

2. Накарайте хората да се почувстват част от компанията

Включете ги в подобряването на стоките и услугите, търсете обратна връзка, отговаряйте на съобщенията им. И им благодарете.

Виж още: 10 мита за рекламата

3. Направете събитие, на което се говори за марката

Такова събитие може да е коктейл, форум или концерт, организиран от компанията. Добър вариант са още промоциите в самите магазини. Намерете начин да съберете повече потребители под своя покрив.

4. Осигурете качествени продукти и услуги и се отнасяйте към всеки клиент с уважение

Осигурете на хората нещо добро. Изненадайте всеки от тях лично с нещо приятно. Една от успешните стратегии на Starbucks например се състои в това, че компанията моли служителите си по възможност да помнят имената на редовните клиенти и предпочитаните от тях напитки.

5. Поддържайте информационна връзка

Изпращайте на хората новини във връзка с най-новите ви оферти и с това, на което могат да се зарадват. Един от добрите варианти да ги накарате да се усмихнат и да се похвалят на приятелите е като им предложите талон за отстъпка.

Виж още: Какво да съдържа рекламата ви