У нас няма сигурни мнозинства в подкрепа на религиозното, расово и културно равенство, а 44% са убедени, че някои раси превъзхождат други раси

У нас няма сигурни мнозинства в подкрепа на религиозното, расово и културно равенство, констатира международно проучване на "Галъп интернешънъл". 45% от анкетираните българи не са съгласни, че някои религии превъзхождат други религии, но сходен дял - 37%, са съгласни.

На въпроса дали някои раси превъзхождат други раси отговорите тук са на практика поделени между съгласие и несъгласие, като 44% споделят това мнение, а 45% - не. Също така 50% смятат, че някои култури превъзхождат други култури, а малцинство от 35% са на обратното мнение.

България и балканските общества са по-скоро раздвоени по темата, но мнозинството от хората и мнозинството държави (общо 66), изследвани от Световната асоциация "Галъп интернешънъл", смятат, че не съществува превъзходство на едни раси, религии или култури над други, констатират социолозите. Същевременно обаче признават, че в чувствителен дял изследвани страни общественото мнение по този въпрос е разделено.

Данните са от 40-ото юбилейно издание на глобалното допитване - ежегодна традиция, започната от д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то провери доколко хората се съгласяват - или не се съгласяват - с твърденията: "Някои раси превъзхождат други раси", "Някои религии превъзхождат други религии", "Някои култури превъзхождат други култури".

Виж още: Кои са най-религиозните нации

Въпреки преобладаващото убеждение за расово, религиозно и културно равенство, в няколко държави има мнозинство, което смята, че съществува и религиозно, и културно, и расово превъзходство. Сред тях се открояват най-вече Бангладеш, Гана, Индия, Нигерия, Афганистан, Парагвай, където сумираните отговори "напълно съгласен" и "по-скоро съгласен" дават дялове между 50 и 80%.

На другия полюс, очаквано, са най-вече западните общества.

"Основната цел на изследването не е да измери нива на расизъм, нито чувството на културно или религиозно превъзходство. Основният интерес е да се разсъждава върху вътрешните баланси в страните. Очевидно е, че всички онези страни, които се чувстват стабилни и не усещат заплахи, показват по-ниски нива на вяра в религиозно, културно и расово превъзходство. И обратното", обясняват от "Галъп интернешънъл".

Според социолозите основните фактори, които стимулират широко разпространеното усещане за неравенство в тези три полета, най-вероятно са:

- Остри вътрешни конфликти и проблеми в даденото общество

- Остра външна нестабилност и очакване за интервенция отвън

- Дълбока трансформация на съответното общество, водеща до дълбоко усещане за несигурност

"Като цяло, глобалната толерантност към расовите, религиозните и културните различия е доминираща норма - коментира президентът на Световната асоциация "Галъп интернешънъл" Кънчо Стойчев. - Изключения от тази норма се появяват в страни, нации и региони със сериозни външни и вътрешни конфликти. Има страни, в които регистрираме осезаемо разделение на общественото мнение по тези въпроси ("разделени" страни), и това най-вероятно е индикатор за протичащи в тези общества дълбоки процеси на трансформация."

В световен мащаб за проучването са интервюирани общо 66 541 души - с представителна извадка от около 1000 мъже и жени във всяка държава, анкетирани от октомври до декември 2016 г.

Източник: "Галъп интернешънъл"