Над 17 хил. българи годишно умират заради болести, причинени от цигарите, а акцентът на тазгодишния Световен ден без цигари пада върху политиките, които да намалят употребата на тютюневи изделия

България е първа сред страните в Европейския съюз по тютюнопушене. Докат броят на пушачите в най-развитие и богати страни в света е намалял до три пъти за последните 60 години, докато в България се бележи значим растеж.

Според членовете на коалиция "За живот без тютюнев дим" 17 800 българи годишно умират от болести, причинени от употреба на тютюн.

Тази година мотото на Световния ден без пушене е "Тютюнът - заплаха за развитието". Най-голямо внимание трябва да се обърне на здравните рискове и развиването на политики за намаляването на използване на тютюн.

Виж още: Всеки трети българин пуши ежедневно

Един от най-големите проблеми е, че хората не са наясно с пораженията, които понасят от цигарите, смята зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова.

"Каква вреда причиняват на хората, които обичат, най-вече на своите деца. И дали, ако те осъзнават, че пушейки в присъствието на детето си, когато те вдишват като пасивни пушачи тютюнев дим, какво им причиняват", коментира тя.

Доказано е, че ако тютюнопушенето не започне в ученическа възраст, вероятността това да се случи по-късно е много по-малка. Проучване през 2015 г. показва, че поне петима от всеки 10 ученици е пробвал тютюневи изделия. Повече от половината опитали са настоящи пушачи.

Една от глобалните цели за устойчиво развитие на ООН визира осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст. 

Тя е насочена към ускоряване на напредъка към по-добро здраве, като се насърчават практическите начини за осъществяване на здравни интервенции чрез средства и инструменти като Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация (СЗО); увеличаване на достъпа и ускоряване на разработването на лекарства и ваксини; адекватно финансиране за здравеопазването и управление на рисковете за здравето. 

В тази насока са формулирани и целите на кампанията на СЗО през 2017 г.: 

1. Да се подчертаят взаимодействията между употребата на тютюневи изделия, контрола върху тютюна и устойчивото развитие, като се гарантира, че "никой няма да бъде забравен". 

2. Да се насърчат страните да включат контрола върху тютюна в националните си приоритети в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. 

3. Да се окаже подкрепа на държавите членки и гражданското общество в борбата с намесата на тютюневата промишленост в политическите процеси, което от своя страна води до по-силни национални действия за контрол на тютюна. 

4. Да се насърчи обществеността за по-широко участие в националните и регионалните дейности по разработване и прилагане на стратегии и планове за контрол на тютюна. 

5. Да се акцентира върху приноса на отделните граждани за създаването на устойчив свят без тютюн (чрез тяхното отказване от тютюневата зависимост или проявена съпричастност към неупотребата на тютюневи изделия).

Източник: "Дарик"