В 4 ч. на 24 срещу 25 октомври преминахме към зимното часово време

Това означава стрелките на часовника да се върнат с час назад. Преминаването към зимното часово време става в един и същи момент в цяла Европа.

Историята на лятното и зимното часово време

Местенето на стрелките е въведено като повсеместна практика на Стария континент през 1976 г. по искане на Франция. Във Великобритания обаче се прилага още от началото на миналия век.

Виж още: Смяната на времето е изключително опасно за здравето

Идеята всъщност принадлежи на американския политик Бенджамин Франклин, който по време на престоя си в Париж през 1784 г. пише цяло есе по темата, озаглавено "Икономическият проект" (The Economical Project). 

Замисълът е възприет сериозно от лондонския строителен предприемач Уйлям Уилет (1865-1915), който публикува памфлет под заглавие "Хаби се дневна светлина" (The Waste of Daylight). Той подема агитационна кампания, която довежда до закона за британското лятно време (BST), приет от парламента през 1916 г.

България

В България лятното и зимното часово време са въведени през 1979 г. Оттогава е приет принципът да сменяме времето рано сутринта в последната неделя на март - когато преминаваме към лятното часово време, - и в последната неделя на октомври.

Икономия на електричество

Според изчисления на експерти 25% от цялото електричество, използвано за битови нужди, отива за осветление и домакински уреди.

Минаването към лятното часово време има за цел дневната светлина да се използва по-активно и да се икономисва електричество, макар че в последните години се увеличават доказателствата против очакваните положителни ефекти от тази практика. 

Нарушаване на естествения биоритъм

Множат се и научните аргументи, че въртенето на стрелките се отразява зле на тонуса и здравето, тъй като нарушава естествения биоритъм на човешкия организъм, което води до проблеми със съня и умора.

Към лятното часово време ще преминем в последната нощ срещу неделя през март 2021, което може да бъде последното местене на стрелките в ЕС.

Очаква се решение на страните членки дали сезонната смяна на часовника да бъде преустановена, след като подобно предложение получи одобрението на Европейския парламент.

Отговаряйки на гражданските инициативи, през февруари 2018 евродепутатите призова Европейската комисия да направи преоценка на директивата относно лятното часово време и при необходимост да представи предложение за нейното преразглеждане.

След анкетата, в 84% от всичките 4,6 млн. отговора бяха за прекратяване смяната на часовото време, Еврокомисията внесе предложение, което следва да бъде договорено между парламента и лидерите на държавите от ЕС.

Общността създава единен режим за лятното часове време през 1980 г. с цел да осигури хармонизиран подход към смяната на часовото време в единния пазар, тъй като дотогава националните практики и графици за лятно време са се разминавали, припомня БНР.

Сегашната директива относно лятното часово време задължава страните от ЕС да преминават към лятно часово време в последната неделя на март и обратно към стандартно часово време в последната неделя на октомври.