Средствата ще отидат за разплащане на направените разходи за ремонти и възстановяване на инфраструктура

Още 28 млн. лв. ще отпусне правителството за дейности, свързани с за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Парите ще бъдат преведени на пострадалите общини за разплащане на направени разходи за ремонти и възстановяване на инфраструктура. Също така ще отпуснат Около милион се отпускат на министерствата, като половината са за дейности по обезопасяване на язовирите, определени в предаварийно състояние.

Пари и за стипендии по Програмата за закрила на децата с дарби

Общините ще получат допълнителни средства и за изплащане на стипендии на учениците по Програмата за закрила на деца с изявени дарби. 

Програмата беше приета през февруари и нейната цел е да насърчава творческите, научните и спортните заложби на учениците, класирани на призови места през тази година.

Виж още: Глоби за кметовете, които не чистят коритата на реките

Подпомагането е еднократно, в размер до 195 лева, и едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно.

Източник: Нова телевизия