Според 90% от българските мениджъри се очаква ръст на бизнеса в България през следващите три години

Близо половината от големите български компании ще увеличат броя на служителите си през следващите 12 месеца. Това сочи проучване на международната консултантска компания "Прайс Уотърхаус Купърс", проведено сред глобалните бизнес лидери.

Предмет на изследването е цялостният ефект на технологиите и глобализацията върху бизнеса. Организаторите са се допитали до 1400 изпълнителни директори от 79 държави.

Според 90% от българските мениджъри се очаква ръст на бизнеса в България през следващите три години. Общи 48% от запитаните бизнес лидери пък заявяват, че смятат да разширят дейността си и да наемат нови работници.

Най-големите притеснения на бизнес лидерите у нас и по света са свързани със свръхрегулацията, глобалната несигурност и бъдещето на еврозоната. Потенциалното увеличаване на данъците и недостига на ключови умения на работната сила също плашат бизнес лидерите. 

За разлика от тях колегите им по света са далеч по-малко оптимистично настроени.

По отношение на пазарите за развитие българските бизнес лидери виждат най-много възможности за растеж в европейските държави и най-вече в Германия (42%). 12% от бизнеса в България виждат Румъния като ключов пазар за развитие, който измества Гърция от миналогодишната й позиция. 

В света картината е съвсем различна, на челните места, като възможност за развитие бизнес лидерите посочват САЩ с 43% и Китай с 33%. 

21% от представителите на българските компании посочват иновациите като приоритетна област за бъдещо развитие, следвана от човешкия капитал (20%).

Глобализацията също е отчетена като положителен фактор за развитието на редица области, въпреки нарастващата резервираност спрямо нея.  

Най-големите притеснения на бизнес лидерите у нас и по света са свързани със свръхрегулацията, глобалната несигурност и бъдещето на еврозоната. 

Потенциалното увеличаване на данъците и недостига на ключови умения на работната сила също притесняват бизнес лидерите. 

Източник: Нова телевизия