С най-голямо доверие в държавата се ползват Европейският съюз, Българската православна църква, армията и университетите ни

По-голямата част от българите нямат доверие на държавните институции и смятат законите за неясни и несправедливи. Това показва национално представително проучване на Институт "Отворено общество".

Само четири институции се ползват с доверието на повече от 50% от българското население. Първото място с 55% одобрение си поделят Европейският съюз и Българската православна църква, второто с 50% - Армията и българските университети. В долния край на класацията са политическите партии с едва 17% доверие, предхождани от Народното събрание, правителството и съда.

Изследването измерва доверието на обществото в основни държавни институции. В класацията съдът, правителството, законодателите и политиците се нареждат на последните места с над 50% и към края - над 70% недоверие. Подобна е картината в общественото мнение и за справедливостта и прилагането на законите - само 26% от хората смятат, че законите в България са справедливи, и само 16% ги намират за ясни и разбираеми.

При разбивка по етническа принадлежност и населено място личи, че ромите, нискообразованите и хората в провинцията усещат законодателството по-враждебно от останалите.

Съвсем нисък е делът на тези, които вярват, че законите се прилагат еднакво за всички - само 8%, а огромната част - повече от 3/4, са убедени, че в правото има привилегировани и дискриминирани. Само около 1/3 от хората очакват, че в съда биха получили справедлив процес, но пък 3/4 вярват, че базовото им право на съд би се спазило и няма как да попаднат в затвора без съд и присъда.

Приблизително 1/3 са на мнение, че съдилищата успяват да контролират и спират управляващите от нарушения. Но мнозинството от хората (45%) преценяват, че със съд или без, правителството не действа в рамките на закона.

Тенденциите не са се изменили почти никак спрямо 2015 г., когато е проведено същото представително допитване. Трябва да се има предвид, че голяма част от мненията са косвени, защото само 14% от анкетираните през 2016 г. са влизали в съда по дело, уточняват от "Отворено общество".

Doverie v institutsiite kam fevruari 2017 g

Според организацията ниското доверие в съда е един от ключовите показатели за проблемите на демокрацията в България, защото това е институцията, на която българите най-много трябва да разчитат да пази правата им.

Мнозинството от хората у нас смята, че най-сериозните спънки пред България са бедността (за 33%), безработицата (21%) и лошото управление (16%), а те произлизат на първо място от това, че политиците са корумпирани (според 50% от хората) и че липсва национално единство (26%).

Според доминиращите обществени нагласи организираната престъпност упражнява влияние върху основните политически партии в страната (според 64% от анкетираните) и смяната на управляващите партии не води до същинска промяна в държавната политика (според 62%), което означава, че хората не виждат реална конкуренция между партиите, коментира Иванова. Мнозинството от гражданите смятат, че властите не се справят с основните проблеми пред България.

Колкото до високия резултат на полицията в анкетата - защото полицията се нарежда на пето място с 47% одобрение - той се разминава с отговор на друг въпрос от допитването, свързан с това дали човек би се обърнал към МВР за помощ при нужда, където отрицателните отговори надделяват над положителните. Иванова поясни, че понякога в тези анкети хората се чувстват длъжни да засвидетелстват доверие на органите на реда, само че в този ред на мисли е тревожно изоставането на съда толкова надолу в класацията, предвид че точно той е символът на демокрацията.