8 ноември е професионален празник на полицаи, месари, колбасари и урбанисти

След Архангелова задушница Православната църква отбелязва Архангеловден, с който се почита "съборното единство на ангелските чинове".

Според християнството архангелите, които стоят край Бога, са седем, а първи сред тях е архангел Михаил. В православието той е изобразяван с копие и огнен меч, тъпчещ дявола с крака - воинът срещу злото и пазител на душите.

В православната именна традиция няма друг Божи хранител с толкова много длъжности: "пълководец на небесните сили", "борец против духовете на тъмнината", "защитник на християните от дявола", "предводител на христовите армии срещу езичниците", "пазител на нашите души" и "душевадец". 

Именно мисията му на "душевадец" е сред най-важните. Архангел Михаил е пратеник на Бога, който прекъсва земния ни път - той прибира душата на човека.

Според българските народни вярвания архангел Михаил е един от братята светци юнаци, на когото при подялбата на света се паднали мъртвите души. Той взима душата на умиращия, подавайки му обикновено ябълка (или китка). По тази причина е възприеман от населението като ангел на смъртта и оттук идват народните му названия - душовадник, вадидушник.

На този ден имен ден имат Ангел, Ангела, Алина, Ангелина, Ангелинка, Анжело, Анжела, Архангел, Гавраил, Гаврил, Мила, Милко, Милка, Милан, Милен, Милена, Миленка, Михаил, Михаел, Михаела, Михаила, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Рада, Ради, Радивой, Радка, Радко, Радмила, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Райко, Райна, Райчо, Рангел, Рая, Руси, Серафим и производните им имена.

Датата 8 ноември е също така професионален празник на полицаи, месари, колбасари и урбанисти.