Учителят Петър Дънов вярва, че човек мисли не само чрез мозъка, но и чрез очите си

Според него положителните мисли и образи са изключително важни за доброто зрение. Освен тях обаче, Петър Дънов дава още няколко съвета:

1. За очите, яжте леща.

2. Искате ли да усилите зрението си, излизайте вънка след полунощ до 1 ч., когато небето е звездно, да наблюдавате звездите. А същото излизайте и по време на буря, да наблюдавате светкавиците.

3. Друг метод да се засили зрението ви е да режете лук.

4. Ако очите ви се зачервяват често, всеки ден яжте по 100 г сурово жито в продължение на 10 дни. И тук се препоръчва рязането на лук.

5. Използвайте и друг метод за усилване на зрението - методът на концентрация в точка. Започнете от 1 мин. и постепенно увеличавайте. Като правите упражнението, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено.

6. Правете упражнения на очите си да отправите повече кръв към тях: Повдигнете очите си нагоре към небето, след това надолу към земята, после надясно и накрая наляво. Това упражнение ще изпълнявате, без да движите главата си, да става само от очите. Изобщо правилото е: когато искаш да видиш нещо, да не въртиш главата си на една или на друга страна, а да движиш очите си.

7. За добро зрение трябва да консумирате: за деца и юноши по 700-800 г чисто масло на месец, за възрастни 400-500 г. Маслото да е прясно и да се държи на сухо и тъмно.

8. Ако очите ви са отслабнали, вглеждайте се в жълти цветя.

Виж още: Петър Дънов за храната

Учителят ни съветва да правим следните упражнения за подобрение на зрението:

1. Изходно положение: очите гледат хоризонтално напред
А/ движение на очите – наляво – изходно положение - 10 пъти
Б/ движение на очите – надясно – изходно положение - 10 пъти
В/ движение на очите – надясно– наляво – надясно - 10 пъти

2.Изходно положение: главата изправена, очите гледат надолу–централно
А/ движение на очите – наляво – изходно положение - 10 пъти
Б/ движение на очите – надясно – изходно положение - 10 пъти
В/ движение на очите – наляво – надясно – наляво - 10 пъти

3.Изходно положение: главата изправена, очите гледат нагоре-централно
А/ движение на очите – наляво – изходно положение – 10 пъти
Б/ движение на очите – надясно – изходно положение – 10 пъти
В/ движение на очите – наляво – надясно – наляво - 10 пъти

4. Изходно положение: очите гледат хоризонтално напред
Нагоре–централно - хоризонтално–централно – 10 пъти
Надолу–централно - хоризонтално–централно – 10 пъти
Нагоре–надолу – 10 пъти
Горе–ляво - хоризонтално–ляво - 10 пъти
Долу–ляво - хоризонтално–ляво - 10 пъти
Горе–ляво - долу–ляво - 10 пъти
Горе–дясно - хоризонтално–дясно - 10 пъти
Долу–дясно - хоризонтално–дясно - 10 пъти
Горе–дясно - долу–дясно - 10 пъти

10 дни почивка
10 дни упражнения

Виж още: Златните правила на Петър Дънов за здравословно хранене

Източник: beU.bg