Озоновият слой, който предпазва живите организми от вредните ултравиолетови слънчеви лъчи, е на път да се възстанови в голяма степен до средата на века, но в полярните пояси това ще стане по-бавно

Озоновата дупка, която се появява всяка година над Антарктида, също е спряла да нараства, съобщи Би Би Си, като се позова на доклад на Световната метеорологична организация и Програмата на ООН за опазване околната среда.

Намаляването на озона обаче ще продължи още доста десетилетия, тъй като няколко ключови вредни вещества остават в атмосферата дълго време, след като отделянето им е прекратено.

През последното десетилетие озоновият слой около планетата и озонът над Арктика и Антарктика е спрял да намалява, но все още не е започнал да се увеличава, се казва в доклада.

Озоновата дупка, която се отваря над Антарктика всяка пролет, се очаква да се свие до нивото преди 1980 г. в края на XXI век. През пролетта, когато озоновата дупка е голяма, в Антарктика продължава да се отчита силно ултравиолетово лъчение, отбелязват авторите на доклада.

Положителната тенденция се дължи на забраната през 80-те години на миналия век на някои химикали, широко използвани в хладилниците и аерозолните флакони. Учените заключават, че когато светът обедини своите усилия в обща кауза, успешно могат да бъда преодолени екологичните кризи.

Въпреки че химикали като хлорофлуоровъглеродите вече са излезли от употреба, нараства търсенето на заместители като флуоровъглеводороди и хлорофлуоровъглеводороди. Много от тях са силни парникови газове, смятани за причинители на глобалното затопляне.

За пръв път през последните 35 години специалистите от Световната метеорологична организация и от Програмата на ООН за околна среда регистрираха статистически значимо увеличение на стратосферния озон. Той ни предпазва от слънчевата радиация, причиняваща рак на кожата, увреждания на реколтата и други проблеми.

В резултат на постепенното изтегляне на увреждащите озоновия слой вещества по силата на Протокола от Монреал, се очаква озоновият слой извън полярните пояси да се възстанови до нивото преди 1980 г. в някой момент преди средата на този век, гласи още докладът.

В доклада, съставен от 300 учени, се дава положителна оценка на Протокола от Монреал от 1987 г., подписан от около 200 държави, който е спрял допълнителното изтъняване на озоновия слой и е помогнал за смекчаване на парниковия ефект. Той защити озоновия слой в стратосферата от много по-високи нива на изтъняване, като доведе до постепенно преустановяване на производството и потреблението на вещества, увреждащи озоновия слой, се казва още в доклада.

Виж още: НАСА: Озонът продължава да намалява

От 2000 до 2013 озоновите нива са се повишили с 4% в ключовите умерени северни ширини на 50 км. височина. 

Това е победа за дипломацията и науката, след като можахме да обединим усилията си в тази насока, коментира известният химик Марио Молина. През 1984 г. той бе един от авторите на научен доклад, предупреждаващ за нарушаването на озоновия слой на нашата планета, за който получи през 1995 г. Нобелова награда за химия.

Озоновият слой изтънява от 1970 г. заради човешката дейност. Изпусканите в околната среда хлорофлуоровъглероди бяха виновни за разрушаването на озоновите молекули високо в атмосферата. След като учените биха тревога, държавите по света се договориха през 1987 г. да забранят употребата им. Нивата на тези химикали на височина между 50 и 80 км. драстично намаляха.

Специалистите от ООН изчислиха, че ако не бяха взети нужните мерки преди 35 години, към 2030 г. заболяванията на рак на кожата щяха да се увеличат допълнително в глобален мащаб с 2 млн. случая годишно.

Виж още: Топенето на ледовете в Антарктика е необратимо