Така гласи поговорка в млекопреработвателния бранш

Никола Николов Вапцаров, кандидат за независим депутат от Благоевград, проведе среща в с. Черна Места, община Юндола, с представители на млекопреработвателната промишленост. Обсъдени бяха различни възможности за подобряване конкурентoспособността на българските млекопреработватели и качеството на произвежданите млечни продукти.

Една от основните трудности при млекопреработката е набавянето на качествена суровина. Мандрите от първа категория с най-високи изисквания за качество, като мандра Меандър в с. Черна Места, трябва задължително да ползват мляко от сертифицирани и контролирани ветеринарно ферми. Докато останалите мандри могат да купуват сборно мляко, мандрите първа категория не могат.

Предимствата на кравефермата са много. Фермата позволява не само контрол на произвежданото мляко, но и еднородно качествено мляко да се доставя до мандрите всекидневно. Това, от своя страна, помага на млекопреработвателите да планират по-добре производството си, да осигурят стабилно качество на своите продукти и да бъдат по-конкурентоспособни. 

Проблемът със сборното мляко е именно липсата на контрол и хигиенни норми. Не се знае дали всяка единична крава е в добро здраве, дали не е третирана с антибиотици в момента (което прави млякото негодно за ползване), дали се дои в чиста среда. Освен това обствениците на единични животни имат често проблеми с изхранването на животните и осигуряването на качествен фураж. 

От друга страна, във високопланинските села в Рила и Пирин безработицата варира около 80%. Това е главозамайващо и ужасяващо число и трудно може да се обясни как хората там оцеляват. Най-популярната им алтернатива е дребно растениевъдство и скотовъдство, като акцентът е върху скотовъдството.

За съжаление, тези хора не могат да имат достъп до високите изкупни цени на млякото, на което се радват фермите, защото не могат да осигурят същото качество. Това поставя местното население на прага на мизерията. А липсата на качествена суровина поставя мандрите на прага на оцеляването. Често пъти няма достатъчно мляко да бъдат заредени всички мандри в един район. 

Изкупните цени на млякото са ниски, защото покачване от 10 ст. на литър предизвиква покачване на кашкавала с около 1 лев (необходими са 10 литра мляко за 1 кг кашкавал), а родните мандри трябва да се конкурират със западните си колеги, които са силно субсидирани - както животновъдите, така и млекопреработвателите. 

След дискусиите ми с представители на бранша възможните алтернативи са няколко, смята Никола Вапцаров.

Първо, трябва да се стимулира производството и преработката чрез намаляване административната тежест на млекопреработвателите. В момента, освен всички данъци и осигуровки, те плащат и такса млекопреработка. Това е абсурд, след като всички останали услуги от държавата - проверки, вземане на проби и т.н. - също се заплащат. Това е своебразна такса "дишане на въздух", която е лишена от смисъл.

Също така, трябва да бъде премахнат ДДС върху млечните продукти. Това е стока от първа необходимост за всяко семейство и е абсурд да се карат по-бедните граждани да ядат некачествени млечни продукти, съставени от растителни мазнини, само и само да може да им е по-евтино.

Премахването на ДДС върху тези продукти ще осигури по-голяма покупателна способност на българите и ще насърчи производството, което, от своя страна, ще стимулира заетостта в отдалечените райони, където се намират мандрите, ще стимулира и животновъдството, а освен това ще позволи да се появят на пазара по-качествени стоки, е на мнение кандидатът за независим депутат.

Друга мярка, която може да се приложи според Никола Вапцаров, е държавата да стимулира кооперирането на малките млекопроизводители във ферми. Това ще позволи на малките производители да имат достъп до по-добри изкупни цени на млякото, както и по-сигурна реализация. Всяка мандра се стреми да купува от ферми, защото това гарантира качеството, казват представители на бранша.

Друга мярка, която се прилага успешно в някои краища на България, е безплатното предоставяне на крави. Може да звучи абсурдно, но това всъщност е много добър модел и илюстрира предимствата на икономията в мащаб.

Обикновено един млекопрекупвач или собственик на мандра предоставя безплатно крави на отделни малки стопани, заедно с фуража. Скотовъдът трябва да гледа кравата и да я дои, а когато роди теленцето, го запазва за себе си. Условието е само едно - всичкото мляко от кравата се предава безплатно на мандрата или на прекупвача. Така цената на млякото се свежда до цената на фуража и разходите по докарване на млякото до мандрата.

Тези разходи се намаляват значително, защото се купува фураж за 100 или 200 крави. Малкият производител печели едно теле, което може да отгледа или да заколи, по своя преценка.

Никола Вапцаров вярва, че с малко подкрепа от държавата тези доказани модели могат да се реализират на по-мащабно ниво и да осигурят стабилен поминък за населението, по-качествени млечни продукти и по-голяма конкурентоспособност на млечната индустрия.