Изискванията за позицията са доста високи

Верига от немски бордеи си търси да назначи контрольори по качеството на услугите. Публичните домове наемат, както мъже, така и жени, които да следят за качеството на предоставяните на клиентите услуги.

Контрол върху услугите

Контрольорите ще следят за чистотата, хигиената, дали се спазват нормите за безопасен секс и т.н. Обявата за предлаганите позиции била публикувана в сайта за сексуални услуги Kaufmich.com.

Във веригата публични домове работят 120 проститутки, като тя има свои "клонове" в Германия, Китай и Испания.

Изисквания за кандидатите

Желаещите да се пробват за позицията трябва да имат висше образование, за предпочитане с бизнес профил, да имат известен опит с бордеите, както и да им бъде издадено здравно свидетелство, че не страдат от тежки заболявания.

Владеенето на чужди езици, особено на френски, щяло да се счита като предимство при избора на подходящите кандидати.

Източник: blitz.bg