За десетилетие възрастта за пенсионната възраст у нас се е повишила с 5 години

Най-високата средна възраст, на която хората напускат пазара на труда, е в Южна Корея - 70,6 години за жените и 72,9 години за мъжете. Най-ниската възраст е в Словакия (58,2 години) при средна възраст за ОИСР от 63,2 години.

За мъжете най-ниската средна ефективна възраст на пенсиониране е 59,4 г. (във Франция) при средна възраст за ОИСР от 64,6 г. Данните са за 2014 г., представени в анализ на Infograf.bg по данни на ОИСР.

Сред страните, в които жените се пенсионират по-рано спрямо средното за ОИСР, са съответно: Словакия, Белгия, Полша и Словения. Мъжете във Франция, Белгия, Италия, Гърция прекарват сравнително по-малко време на пазара на труда спрямо средното за ОИСР.

Виж още: Тревожни тенденции при пенсиите до 2060 г.

През 2014 г. средната възраст, на която жените в България напускат пазара на труда, е 60,7 г., което е с 5 години и половина повече от 2004 г. При мъжете средната ефективна възраст на пенсиониране е 61,8 г. през 2014 г., или с малко над 3 г. по-късно, отколкото през 2004 г. 

За периода между 2005 и 2008 г. средната ефективна възраст у нас нараства, като при мъжете достига връх през 2008 г., а при жените през 2009 г. Във върховата си точка тази възраст при мъжете дори изпреварва средните нива и за страните от ОИСР и за ЕС. 

Според методологията “средната ефективна възраст на пенсиониране” е тази, на която хората над 40 г. напускат пазара на труда (т.е. отпадат от работната сила). Ако човек е на 50 г. и нито работи, нито си търси работа, той се води пенсиониран. Така изчислен, показателят се влияе от фазите на икономическия цикъл и динамиката на обезкуражените лица на възраст над 40 г.

Източник: Infograf.bg