Чалгата продължава да е най-слушаният жанр от младите хора у нас, сочат резултатите от представително проучване "Българската младеж 2013", направено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ)

Добрата новина е, че през последните осем години дялът на младите българи, които посочват, че слушат попфолк музика намалява (от 54 % на 41 %).

Класацията показва още интересни разлики в годините. Докато през 2005 г. 35 % от интервюираните младежи посочват, че на второ място слушат българска поп музика, днес на второ място 25 % класират рок музика. Феновете на рока са се увеличили с 5 % за последните осем години - една четвърт от младите хора между 15 и 35 години в момента.

Рязко пада и дялът на младите, които слушат българска народна музика - от 19 % през 2005 година на 6% през 2013 г. 

Като цяло, прави впечатление обаче, тенденцията към разнообразяване на младежките музикални вкусове през последните години.

Тийнейджърите на възраст между 15 и 18 години слушат предимно попфолк (47,5 % от тях). В тази възрастова група се слуша още рап - 18,4 % и рок - 17,7 %.

Попфолкът е на първо място и в останалите възрастови групи, обхващащи групата хората на възраст между 19 и 30 години. На второ място в предпочитанията им се нарежда рокът, а поп музиката остава трета. 

Докато през 2005 година младите българи посочват около 20 музикални жанра, в момента предпочитанията им се свеждат до около 40.