Според финансовия министър без тези промени в пенсионното законодателство изплащането на втора пенсия за някои хора е застрашено

Нова мащабна реформа във втория пенсионен стълб е подготвило финансовото министерство. Бъдещите втори пенсии от частните фондове ще са пожизнени, но ще се изплащат от общ пул, а не от индивидуалните партиди на осигурените. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), публикувани в петък следобед на страницата на Министерството на финансите.

Край на индивидуалните партиди

Промените предвиждат индивидуалната партида в частен пенсионен фонд да се закрива при навършване на възрастта за пенсиониране. Натрупаните лични пари на осигурявалите се в капиталовия стълб ще постъпват в обща сметка, от която ще се изплащат вторите пенсии. 

Така хората, родени след 1959 г., ще получават пенсия според натрупаните вноски, но след пенсиониране ще се губи правото на наследяване на средствата.

"Съгласно общоприетите актюерски правила и принципи изплащането на пожизнена пенсия и на срочна пенсия с гарантиран размер се явява несъвместимо със запазването на индивидуалната партида на осигуреното лице, каквато е сегашната законова уредба. То може да се осъществява само на базата на създаване на обща сметка (пул/технически резерви), формирана от средствата на правоимащите лица, при което правото на собственост върху натрупаната в индивидуалната партида сума се заменя с правото на получаване на съответния вид пенсия", посочва в мотивите си финансовото министерство.

Общият пул ще се създаде, за да се сподели рискът от преживяване между осигурените лица или от инвестиционната дейност на фондовете. В него ще се прехвърлят средствата на хората, натрупани от осигурителни вноски.

Осигуряване на пожизнена пенсия

От МФ обясняват, че този подход позволява да се гарантира пожизненият характер на пенсията и размерът ѝ, независимо от времето на получаване и инвестиционните резултати. Той обаче не позволява пенсията да се плаща от индивидуалната партида и при смърт на пенсионера остатъкът от средствата няма да се изплаща на наследниците му.

Все пак в закона ще остане известна възможност част от парите да останат по индивидуалната партида и да се наследяват, но при условие, че натрупаните средства от осигуровки са повече от тези, които са необходими за изплащане на поне пожизнена социална пенсия за старост от общия пул. Наследяването ще може да става и от роднините по съребрена линия и наследниците по завещание, които до момента бяха изключени.

Пенсиите, които ще се изплащат от професионалните пенсионни фондове, ще бъдат с гарантиран размер за срока до получаване на пенсионни права от универсален фонд. При смърт на пенсионера преди изтичане на крайния срок за получаване на пенсията, остатъкът по партидата ще се изплаща на наследниците му. 

Кой ще плаща вторите пенсии

След като парите влязат в общата сметка, хората ще избират кое дружество да изплаща пенсията им. Горанов предлага и животозастрахователни компании да могат да изплащат пенсиите. 

Това според мотивите ще създаде "конкуренция между компаниите, които предлагат пенсии - пенсионноосигурителни дружества и застрахователни компании, което е световна практика, а също така и условия за предлагане на по-широк спектър пенсионни продукти". 

Другата причина обаче е, че според промените не всички пенсионни дружества ще могат да изплащат пенсии на осигурените си лица, защото, за да получат лиценз за това, ще трябва да отговарят на завишени критерии. 

"Тъй като покриването на биометрични и инвестиционни рискове от пенсионноосигурителните дружества налага завишаването на изискванията към техния капитал и формирането на достатъчно голям пул за ефективно споделяне на риска от преживяване, законопроектът не задължава всички пенсионноосигурителни дружества да осъществяват дейност във фазата на изплащане в пълен обем", пише в мотивите.

Против идеята

Срещу отпадането на наследяването се обяви пред БНР вицепремиерът Ивайло Калфин, който обаче не се ангажира да коментира в детайли идеите на колегата си. 

От БСП пък заподозряха втори опит на финансовия министър за национализация на спестяванията на хората за втора пенсия. 

Още в началото на мандата на втория кабинет на Бойко Биросов Горанов опита да наложи друга радикална промяна за втория стълб - възможността хората еднократно да прехвърлят към НОИ спестяванията си от частен фонд. Но след острите критики остана възможността за многократно прехвърляне между фондовете и НОИ.

Промяната е нужна, за да не останат хора без втора пенсия

Ако не се промени сега законът, може да се стигне до ситуация, в която пенсионер е изчерпал натрупаните средства по индивидуалната си партида и тогава ще трябва неговите синове и дъщери да му плащат пенсията. Създаването на пул би решило този проблем. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов в отговор на нападките срещу идеята.

Проблемът е реален и не се е появил само защото все още не се изплащат пенсии по втория стълб, каза Горанов и добави, че по тази причина дебатът е важен и не е приключил.

Източник: в. "Сега", Mediapool, Инвестор, БНР