Предимствата на посредничеството при решаване на спорове

Всеки човек има свое мнение и често тези мнения си противоречат. Когато две такива противоположни мнения се сблъскат, ако са с достатъчен интензитет, възниква конфликт. Конфликтите са неизменна част от живота ни сред другите хора. 

Понякога тези конфликти са толкова остри и непреодолими, че си мислим, че за тях няма решение. В такива случаи (ако имаме нуждата да стигнем до решение на този сблъсък) имаме няколко опции - преговори, арбитраж, съд или да отидем при медиатор. 

Последната опция изглежда сякаш най-неясна на обикновената хора, но всъщност е и една от най-работещите, като предоставя на спорещите страни възможност да изяснят отношенията си и да стигнат до смислено решение, без да се намесват институции.

Медиацията дава на спора една фиктивна трета страна, която осъществява мост между интересите на засегнатите в конфликта. Ролята на медиатора е да послужи като буфер и да осигури посланията да бъдат разбрани и да доведат до резултат, който да удовлетворява всички. 

Посредничеството е частен, доброволен и конфиденциален процес. При него контролът върху решението е в ръцете на преговарящите страни. При посредничеството няма публичност и нещата могат да достигнат онова желано тихо и кротко решение, което да удовлетвори и двете страни и дори понякога да запази отношенията между тях. 

Медиаторът е един своеобразен преводач между интересите на двете страни, като съсредоточава дискусията предимно върху интересите и нуждите на засегнатите, а не върху позициите, които заемат. 

Ролята на медиатора

В посредничеството водещо е доверието, с което двете страни даряват медиатора. Без той да се ползва с доверието им, решаването на въпроса би било немислимо. Това изисква той да е абсолютно обективен и да не заема страна по спора.

Много важно в случая е да се спомене, че медиаторът не дава конкретните решения а помага на страните сами да стигнат до него. Така се избягва моментът, в който едната страна ще се чувства ощетена от взетото решение. 

В посредничеството се залага на няколко важни неща - позитивно мислене, активно слушане, стремеж към конструктивен диалог, креативност и големи дози реализъм. Последното е нужно за тези случаи, в които страните сами не искат да достигнат до решение. 

Медиация можем да използваме при всякакви случаи на сблъсък на интереси - от междудържавни конфликти, през търговски спорове, та до междуличностни отношения. 

Виж още: Управление на конфликтите

Тук накратко можете да видите и предимствата на медиацията:

- Страните сами определят интересите и приоритетите си.

- Страните сами контролират резултата от процедурата.

- Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.

- Решаването на спорове чрез медиация спестява време.

- Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура.

- Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време.

- Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.

- Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация.

- Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.