Само за първите два месеца на 2015 г. домакинствата в страната са увеличили депозитите си в търговските банки с нови 1,1 млрд. лв., сочат данните на БНБ

Увеличение на депозитната база с повече от 1 млрд. лв. за два месеца от началото на кризата се е случвало едва 5 пъти, като последно това бе наблюдавано през декември 2013 - януари 2014 г., информира Profit.bg.

Ръстът от 779 млн. лв. за януари и 331 млн. лв. за февруари 

идва на фона на продължаващия спад на лихвите по депозитите. Така в края на февруари гражданите и домакинствата вече имат рекордните 42,1 млрд. лв. в банките. 

Лихвите по депозитите продължават да падат, сочат данни на Българска народна банка. За две години средните лихви отчитат спад от 4,55% на средно 2%. 

Спадът при лихвите по депозити и кредити се очаква да продължи и през 2015 г., 

обявиха наскоро от Българска народна банка в тримесечния си анализ. Оттам информираха още, че през втората половина на 2014 г. низходящата динамика на лихвите у нас се засили. Тя беше обусловена от високата ликвидност на банковата система, сравнително ниското търсене на банкови кредити и паричната политика на ЕЦБ. 

Очакваме тези фактори да продължат да оказват влияние и през първата половина на 2015 г. и лихвените проценти по срочни депозити да запазят тенденцията си към спад, в резултат на което лихвените проценти по кредити също да продължат плавно да се понижават.

Източник: Profit.bg