Банката на Цветан Василев мина под надзора на БНБ.

В Българската народна банка (БНБ) бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка (КТБ), в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции.

На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ КТБ е поставена под специален надзор. От този момент правата на акционерите са отнети. Назначени са двама квестори, които влизат в банката - Христина Стамова и Славяна Данаилова. 

Акционерите, които притежават 10% и повече в КТБ, се лишават от право на глас за 3 месеца. Това са "Бромак" на Цветан Василев (50.66%) и дружество от Луксембург (30.35%).
От миноритарния собственик на КТБ – ВТБ – бе заявен интерес за водене на разговори с БНБ за подкрепа на КТБ.

От трезора с мажоритарен собственик Цветан Василев съобщиха, че са поискали да бъдат поставени под надзор от БНБ: "За да защити интересите на своите вложители и клиенти, КТБ АД реши да потърси институционалната подкрепа на БНБ по реда на Закона за кредитните институции, като предложи на Централната банка да постави КТБ АД под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност".

Вложителите да запазят спокойствие, призова на специална пресконферецния управителят на БНБ Иван Искров. Той съобщи, че има и принципно постигнато съгласие при нужда да се ползва и Фонда за обезпечение на влоговете. "Но ситуацията в момента изобщо не го налага", отбеляза Искров.

Една от най-ликвидните банки КТБ много бързо се оказа с изтеглени огромни средства, посочи Искров. Изтеглените пари от КТБ са прехвърлени в други банки, тоест остават в банковата система. КТБ по никакъв начин не влияе на останалите търговски банки в страната и върху стабилността на борда, допълни управителят на националната банка.

Според управителя на БНБ медийният шум от последните дни е навредил на КТБ, за да се стигне до ситуацията, в която от самата банка поискаха финансовата институция да бъде поставена под специален надзор. Този режим ще продължи поне 3 месеца, уточни Искров.

През това време под ръководството на квесторите ще се извърши пълен одит. Идеята е банката да се санира, ако трябва, да се намалят капиталите й и оттам нататък да се върви към преговори с потенциални купувачи за продажбата й след оздравяване, добави още Искров.

Искров обясни още, че за ситуацията са уведомени правителството и държавният глава.