Вече всеки родител може да остави детето си да се обучава у дома

Вече всяко дете ще може да се обучава вкъщи, а не само децата със здравословни проблеми и с изявени дарби. Сега. За разлика от досегашната уредба, вече всеки родител ще може да остави детето си за домашно обучение, след като депутатите от образователната комисия в парламента приеха на второ четене текстове от новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Как ще се процедира с домашното образование

Образованието вкъщи вече ще предлага две възможности - за "лица, навършили 16 г." и за деца "в задължителна училищна възраст по желание на учениците и родителите".

Ако премината на домашно обучение, децата ще трябва самостоятелно да се подготвят според училищния учебен план, като в края на всяка учебна година ще полагат изпити по конкретните учебни предмети.

Експертни комисии към регионалния инспекторат по образование пък ще дават разрешения за самостоятелните форми на обучение. Тази комисия ще контролира как е организирано обучението за всеки учебен срок.

Ако не се постигнат нужните компетентности

Ако децата, обучавали се у дома, не постигнат нужните компетентности за съответния клас, те ще могат да продължат в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа на личностното развитие в съответното училище. На този етап не е ясно при провал по колко учебни предмета ще се случва това. Законопроектът предвижда при традиционното обучение повторение на класа при невзет поправителен изпит и по един предмет.

Предложението на ГЕРБ учениците в домашна форма на обучение да се валидират знания за цял етап на образование - например начален или основен, без да полагат изпити всяка година, не беше прието от депутатите.

Все още неясни неща

Не е изяснен и въпросът за издръжката "домашните" ученици - и кой и в какъв размер ще я получава.

Против промените се обявиха от БСП. Според тях те заобикалят конституционното задължение за задължително образование до 16 г., могат да увеличат броя на отпадналите от училище деца и да доведат дори до закриване на училища.

Експерти на Министерството на образованието обявиха, че подкрепят по принцип промените, но настояват за допълнителни текстове, които да гарантират контрола върху новата форма на обучение.

Източник: в. "Сега"