Данните на националната статистика за 2016 г. показват намалено потребление на хляб и алкохол и по-голяма консумация на плодове и зеленчуци. Можем да си купим повече яйца, но по-малко картофи, грозде и захар

Средно 1464 лв. годишно харчи за храна българинът, показват данните на Националния статистически институт. Миналата година относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30,8%, което е с 0,5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 г. и с 5,8 процентни пункта спрямо 2008 г.

През 2016 г. българските домакинства са изразходвали 4755 лв. средно на човек, което е с 1,9% повече в сравнение с предходната 2015-а.

За периода 2008-2016 г. разходите на домакинствата се увеличават 1,5 пъти.

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), през изминалата 2016-а са били 856 лв. средно на човек от домакинство, което е с 2% повече спрямо 2015 г.

В сравнение с 2008 г. тези разходи са нараснали 1,5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива.

Увеличение на годишна база има при разходите за: данъци (с 6,9%), здравеопазване (с 6%), съобщения (с 4,5%), социални осигуровки (с 4,4%), облекло и обувки (с 4,2%).

Данните на НСИ за 2016 г. говорят и за промени в потреблението на българските домакинства спрямо предходната година - консумацията на хляб и тестени изделия намалява с 1,5 кг и достига 88 кг на човек, а се увеличава консумацията на плодове и зеленчуци, съответно с 1,4 и 1,6 кг. На годишна база с 1,9 л е намаляло и средното потребление на алкохолни напитки (от 29,2 на 27,3 л) и цигари (от 647 на 639 броя).

Нараснала спрямо 2008 г. е и покупателната способност на домакинствата за повечето основни хранителни продукти. Най-голям в сравнение с началото на периода оттогава е ръстът при яйцата, свинското месо, ябълките, белия хляб и захарта. Сравнително най-малко е повишението при маслото. Покупателната способност през 2016-а в сравнение с предишната година намалява за някои хранителни продукти като картофи, грозде и захар.

Източник: Национален статистически институт (НСИ)