Казват, че сто лева са си сто лева, но не винаги възприятието ни за парите е такова, а причината е, че мозъкът често ни дава заблуждаващи сигнали относно стойността на парите.

Ето четири ситуации, при които това се случва. 

1. Мозъкът ни приема по различен начин една и съща стойност на парите в различни ситуации 

Когато става въпрос за отстъпка от 25 лева при покупка на дрехи за 100 лева например или на мебели за 2000 лева, мозъкът ни е склонен да отдаде много по-малка тежест на 25-те лева от по-голямата сума. 

За да избегнем този капан, е добре да си припомняме какво реално можем да си купим с 25 лева или да ги съотнесем към дневното заплащане, за което работим. 

2. Мозъкът ни игнорира 99-те стотинки 

Благодарение на ефекта на "левите цифри" нашият мозък е склонен да наблегне в много по-голяма степен на цифрите отляво, отколкото на тези отдясно, след запетаята. Така стойност от 19,99 лева се приема за много по-малка от стойност от 20 лева, макар и да ги делят 1 стотинка. 

Подобен ефект имат и големите числа, като например 17 999 лева, което се приема за много по-малко от 18 000 лева. 

Един от начините да се справите с този "маркетингов ефект", който търговците често прилагат, е да използвате смартфона си и да сравните цените на идентични продукти при различни търговци. 

3. Нашият мозък третира кредита по различен начин от кеша 

Поради това, че оперираме с "виртуални пари", сме много по-склонни да харчим от кредитната карта, отколкото от трудно изкарания ни кеш. Мозъкът ни третира парите по кредитните карти като нещо, за което ще трябва да отговаряме в бъдеще. 

Нещата се усложняват допълнително, когато имаме "връщане на кеш при покупки" или други форми на стимули като събиране на точки, километри, бонуси и т.н. Това допълнително може да ни стимулира да правим покупки, които не е много сигурно, че са ни необходими. 

4. Мозъкът ни приравнява цената с качеството 

Според мозъка ни е много по-добре да харчим пари за по-скъпи стоки, което е равносилно на по-високо качество. Това макар и често да е вярно, не винаги е в сила. Осъзнали тази връзка често компаниите имат навика да надуват "безпричинно" цените на своите стоки, само за да ги представят като по-качествени в главите на потребителите.

Източник: profit.bg