Синдикатите настояват и за цялостна промяна на концепцията за кариерното израстване в учителската професия

Привличането на млади учители в българското училище, които сега са под 5%, може да се случи с добра мотивировка и с работни заплати, кореспондиращи с тяхното очакване, смятат експерти.

По статистика на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа" младите хора до 25 години биха станали учители при работна заплата от 1500 лв., се посочва в позиция от синдиката.

В нея се казва, че привлечените млади хора в училище трябва да имат перспективи за тяхното кариерно израстване. 

Виж още: Близо 3000 души преподават в училища у нас, без да имат диплома

"Сега хоризонталното кариерно израстване на учителите е много мудно, а вертикалното - недостъпно, поради липса на мандатност на директорската длъжност", посочват от образователния синдикат. Затова настояват да има модернизиране и практическа насоченост на обучението във висшите училища за придобиване на професионалната квалификация "учител".

Необходима е и система за целенасочена подкрепа и квалификация на учителите, с принципи за мотивация за квалификацията, свързани с адекватно заплащане на кариерните длъжности и с професионално-квалификационните степени. Сегашната система е от императивен характер, който руши професионалната мотивация и качеството на квалификацията.

Необходима е промяна във философията на допълнителните плащания за кариерни длъжности с мотивиращо големи разлики, се посочва в позицията.

Виж още: 25 хил. учители са на възраст за пенсиониране

Според синдиката необходима е финансова подкрепа и стимули за учителите, работещи с деца със специални образователни потребности (СОП), с деца от уязвимите групи и с талантливи деца. Сега системата се справя лошо със социализацията на децата и учениците със СОП, които са в реалните училища, поради огромния брой на останалите деца и заради високата часова норма на ресурсните учители.

Синдикатите настояват и за цялостна промяна на концепцията при определянето на директорите на образователни институции, се посочва в позицията и се допълва, че е много важно въвеждането на мандатност на директорската длъжност.

Едновременно с мандатността е необходимо да се въведат изисквания към директорската длъжност, като ценз в управление на образованието, както и управленски опит в години повече от тези за кариерната длъжност "Старши учител".

Виж още: Предлагат въвеждането на оценка "Възпитание" в училище

"Учителите трябва да могат да ползват година за квалификация, при изработени четири години, като тази година им се заплаща като платен отпуск. Нормативът на учителя трябва да се намалява като тежест и брой часове след 50-годишна възраст, като се редуцира с един час по-малко седмично за всяка следваща година, като това да не се отразява на работната заплата", предлагат още синдикатите.

Източник: БНТ