Тази година на матурата по български език и литература се явяват около 58 хил. ученици

Излязоха отговорите от тестовата част на матурата по Български език и литература след 12 клас. 

Те са публикувани на сайта на сайта на МОН на следния адрес: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26 (Може да не зареди веднага, заради натоварването на сайта)

Тази сутрин в 5.30 часа в Министерството на образованието и науката, в присъствието на медиите, бе определен изпитният вариант за зрелостния изпит по български език и литература (БЕЛ).

В 9.00 часа тази сутрин от МОН беше обявено, че зрелостниците трябва да създадат интерпретативен текст върху стихотворението "Ще бъдеш в бяло" на Пейо Яворов.

Матурата

Въпросите са 40, а за задачата по написване на есе или интерпретативни съчинение, която е поставена под номер 41 в теста, беше изтеглен вариант №10. Възможните комбинации между заложените в информационната база тестови задачи са над 11 милиона.

Окончателният вариант на материалите за зрелостния изпит се публикува на защитен сайт, като училищата получават паролата за достъп в часа на изпита - 8.00 часа.

Тази година на матурата по български език и литература се явяват около 58 хил. ученици.

Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа: лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Те имат право да работят върху теста, но и да отбелязват верните отговори само върху листа за отговори и допълнителните листа за свободни отговори.

Мерки срещу преписване

За провеждането на изпита във всяка зала ще има по двама квестори. За да бъдат предотвратени опити за преписване, интернетът в училищата ще бъде спрян. Зрелостните ще трябва да предадат мобилните си телефони на квесторите. Освен това камери ще следят зрелостниците дали преписват или си подсказват.

Миналата вечер потребител във "Фейсбук" съобщи, че разполага с вътрешна информация и разпространи отговори на 30 въпроса "от матурата". Впоследствие той заяви, че се е пошегувал.

Паралелно с това се провежда и външно оценяване по БЕЛ сред учениците в 7 клас. То ще започне в 10 часа и ще бъде в два модула. Първият ще продължи 60 минути, а вторият - 90 минути.

Източник: Агенция "Фокус"