Близо 870 хил. души в работоспособна възраст нито учат, нито работят

До 2050 г. на всеки пет българи трима ще са пенсионери и само двама работещи. Това показва прогнозата на Българската стопанска камара (БСК) в доклад, изготвен съвместно с фондация "Отворено общество" и Световната банка. 

Според прогнозата на БСК  За да се компенсира намаляването на работната сила, производителността трябва да нарасне с 3-4 пункта. 

Близо 870 хил. българи, или почти 40% от хората в трудоспособна възраст, у нас нито учат, нито работят, като около 300 хил. от тях са младежи. Това сочат данните за пазара на труда на Българската стопанска камара, представени вчера съвместно 

Според изследването се наблюдава изключително тревожна тенденция на потомствена безработица - децата на безработни родители също са без работа. Според БСК 40% от безработните младежи у нас са от семейства, в които и родителите не работят. Годишно от пазара на труда отпадат между 30 хил. и 40 хил. заети. 

Предизвикателства пред пазара на труда

През следващите години високата младежка безработица заедно със застаряването на населението се очаква да бъдат огромно предизвикателство пред пазара на труда. 

Така например за 2014 г. на всеки 60 деца от 15 г. до 19 г., влизащи в трудоспособна възраст, се падат по 100 възрастни хора - от 60 г. до 64 г. За сравнение, това съотношение само преди 15 г. е било в полза на младите - 124 деца към 100 пенсионери. 

Въпреки високата безработица - почти 10%, половината от работодателите имат сериозен проблем с намирането на кадри за ключови позиции. Разминаването между търсене и предлагане е огромно, както и между образованието и позициите на пазара на труда. Остър дефицит се отчита за 190 професии и длъжности, за които е нужно средно образование. 

Виж още: Всеки пети българин е беден

Има "глад" за техници, технолози, механици, заварчици, стругари, шофьори, кранисти, готвачи и др. Дефицит на пазара на труда има и за висшисти в областта на информационните и високите технологии, инженери, бизнес анализатори, финансисти. 55% от фирмите у нас твърдят, че не могат да намерят подходящи кадри. 

В същото време повече от половината хора с диплома от университет работят на позиции, за които се иска само средно образование. Най-често срещаните дефицити в уменията на работещите у нас са в областта на търговските компетенции, личната ефективност, воденето на преговори, управлението на конфликти и процеси и вземането на решения, показват данните на БСК. 

Според изследването структурата на икономиката също се променя. Увеличава се броят на микропредприятията - със 17%, а намалява броят на малките (с 13%) и на средните (с 22%) фирми. За 5 г. са закрити 85 големи предприятия.

Тревожни са данните и за напускащите страната. Според БСК всяка година около 40 хил. младежи емигрират, като 20% от тях са абитуриенти. В Южен централен район с икономически център Пловдив едва 58% от висшистите остават в региона. Само София успява да задържи 80% от висшистите си, съобщи програмният директор на "Отворено общество" Боян Захариев.

Виж още: До няколко години се очаква глад за специалисти филолози

Функционално неграмотни 

Данните на работодателската организация показват още, че 41% от учениците над 15 г. у нас са функционално неграмотни и не могат да четат и пишат. Най-висока е функционалната неграмотност по математика и с това нашите ученици изпреварват всичките си връстници в Европа, сочат данните на Световната банка. 770 хил. българи са без средно образование. От тях всеки трети е млад човек - до 25 години.

Източник: в. "Сега"