Догодина минималната работна заплата ще нарасне общо с 40 лева, обеща финансовият министър Владислав Горанов

Запазване на данъчните ставки и минимално увеличение на доходите очакват страната ни през следващата година с приемането на Бюджет 2015 г., информира БНР.  

В парламента финансовият министър Владислав Горанов обеща по-висока събираемост на приходите и стриктен контрол на разходите, но призна, че през годината фискалният резерв може да претърпи временни колебания. 

Реалният нов дълг, който ще поемем, е 2 млрд. лева, а с останалите средства ще се рефинансират стари задължения.

Нарастване на доходите

По отношение на доходите от 1-ви юли догодина пенсиите ще нараснат по Швейцарското правило с 1,9%. Това означава, че ако един човек получава пенсия от 200 лева, от 1-ви юли доходът ще нарасне с 3, 80 лв. 

Догодина минималната работна заплата ще нарасне общо с 40 лева, обясни финансовият министър:

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е предложено увеличаване на минималната работна заплата на два пъти през 2015-а, съответно от 1-ви януари тя да достигне 360 лева и от 1-ви юли 380. 

Следващото увеличение на размера на минималната работна заплата предстои да стане съответно от 1-ви януари 2016 до размер 420 и от 1-ви януари 2017 до размер 460.

Растеж на икономиката

Ниският растеж на доходите ще се отрази и върху минималния растеж на икономиката ни, който се очаква да се забави до 0,8%. Това реално означава, че покупателната способност на хората ще остане много ниска. 

Държавата ще се опита да стимулира икономиката със средства от европейските програми, но заради интензивното плащане по тях ще се наложи поемането на дългове през годината:

През 2015-а се планира поемането на нов държавен дълг от 8,1 милиарда с оглед осигуряването на буфер за обезпечаване на краткосрочните флуктуации на фискалния резерв, финансиране на планирания бюджетен дефицит за 2015-а за дълга в обръщение, който следва да бъде рефинансиран, както и за нов заем от Европейската инвестиционна банка за осигуряване на средства за финансиране на проекта по оперативните програми от структурните фондове на ЕС и през програмния период 2014-2020-а година.

Фискалният резерв

В проектозакона е записано, че в края на годината фискалният резерв трябва да е минимум 4,5 млрд. лева, но с това си изказване министър Горанов загатна, че през самата година резервът може да падне и под това критично ниво. Реалните дебати по законопроекта предстоят в пленарната зала, тъй като досега ръководителите на парламентарните комисии по ресори представяха докладите си.

Виж още: Кадиев: В бюджета няма заложени реформи