Страната ни ще приеме около 50 мигарнти от Турция, като екип от експерти от агенцията за бежанците, ДАНС, МВР и преводачи ще определя кои от чужденците да бъдат допуснати в България

България започва да приема бежанци от Турция. Това става ясно от официално решение на правителството в сряда. В решението не се посочва бройката на хората, които ще бъдат приети, но по информация на в. "Сега" става дума за около 50 души. 

Министрите се позовават на подписаното през март миналата година споразумение между ЕС и южната ни съседка за презаселване на мигранти, което не се признава от Общия съд на ЕС и от отделни държави. 

За още толкова България има ангажимент да приеме по друго споразумение от Гърция или Италия до края на годината. 

Виж още: Австрия предлага вече по 1000 евро на всеки доброволно напуснал мигрант

През октомври бившият вътрешен министър Румяна Бъчварова съобщи, че България е поела ангажимент, заедно с всички останали държави по механизма на релокацията да приеме 1300-1400 бежанци и 100 души по механизма за презаселване от Турция. 

По информация на Европейската комисия досега по споразумението за релокация на ЕС у нас са дошли 29 чужденци от Гърция. Сред тях беше сирийското семейство, изгонено от общинската власт в Белене. Направени са заявки за още 50 сирийци. 

Процедурата по прием на чужденци включва български екипи да избират в Турция кой да бъде допускан в България. 

Виж още: ЕК се закани на България за приема на бежанци по квота

Екипите са съставени от експерти от агенцията за бежанците, ДАНС, МВР и преводачи. Документите на чужденците ще се подготвят от Върховния комисариат на ООН за бежанците. 

Българските екипи ще проверяват истинността на паспортите и ще снемат пръстови отпечатъци. Те ще оформят досиета на мигрантите, които предстои да бъдат приети по схемата за презаселване. Досиетата трябва да съдържат лични данни и друга информация, въз основа на която да бъде направена преценка за наличието на основания да се смята, че чужденецът би могъл да бъде заплаха за обществения ред или националната сигурност на България. 

На базата на изготвеното досие и предоставените от комисариата на ООН документи екипът ще изготвя писмен доклад с предложение относно приемането на хората в България по схемата за презаселване.

Източник: в. "Сега"