Всеки четвърти в ЕС е под риск от бедност или социално изключване

Рискът от бедност и социално изключване е засегнал всеки четвърти гражданин в ЕС през 2014 г., като това се равнява на приблизително 122 млн. души, сочат данни на Евростат. 

Това означава, че те са били заплашени от бедност след социални трансфери, изпитват тежки материални лишения или живеят в домакинства с ниска работна интензивност.

След три последователни години на нарастване през 2013 г. имаше слаб спад в стойностите на показателя. За предходната година стойностите останаха стабилни, но по-високи от нивата за 2008 г. (23,8 %).

Румъния, България и Гърция са страните, които са с най-голям риск от бедност и социално изключване в ЕС, съответно с 40,2, 40,1 и 36%. Картината през 2008 г. е подобна, като България и Румъния отново заемат челни места. На трето място тогава остава Латвия. Показателят в България е спаднал с 4,7 процентни пункта през 2014 г., а в Румъния - с 4 процентни пункта.

Виж още: Защо образованието в България не предпазва от бедност

На другия полюс са Чехия (14,8%), Швеция (16,9%), Нидерландия (17,1%), Финландия (17,3%) и Дания (17,8%), при които показателят е на най-ниски нива.

Най-голям спад при населението в риск от бедност и социално изключване има в Полша - от 30,5 на 24,7%, а най-голямо увеличение е в Гърция - от 28,1 на 36%.

Данните на Евростат сочат още, че 17% от населението е в риск от бедност, 9% живеят в тежки материални лишения, а 11% - в домакинства с ниска работна интензивност.

Виж още: До 2030 г. бедността по света ще намалее само с 10%

Източник: Economic.bg