Всяко четвърто предприятие у нас е застрашено от фалит заради некоректни клиенти

Всяка четвърта компания изпитва опасения, че може да фалира заради неизплатени към нея дългове, което води и до загуба на работни места. Това сочи проведеното за 10-та година изследване "Навиците на плащане в Европа", проведено сред 16 европейски държави по поръчка на компанията за финансови услуги ЕOS Груп. 

Българските фирми, заедно с гръцките, румънските и руските са най-недисциплинирани при плащането на фактури. По-зле от българския бизнес се представя само гръцкият, където процентът на неразплатените в срок договори е 28%. Средното закъснение там е 28 дни, а у нас - 23 дни. В Германия, известна с финансовата си дисциплина, 83% от задълженията се плащат в срок, а едва 1% остават непогасени. Средният срок на забавяне там е 12-13 дни. 

У нас 74% от издадените фактури се погасяват в уговорения срок, 22% се плащат със закъснение, а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо.

"Неполучените в уговорения срок вземания сериозно влошават финансовото здраве на почти половината български компании, като всяко четвърто предприятие се притеснява, че ще фалира, ако не си получи парите. Сравнението с другите държави показва, че бизнесът там не е толкова притиснат от просрочията. В Източна Европа делът на тревожещите се за оцеляването си фирми е само 17%. Просрочията от клиенти принуждават фирмите да замразяват инвестиционните си планове, да съкращават персонал или да вдигат цените на произвежданите от тях стоки и услуги", посочва Добрин Миревски, мениджър проекти в ЕOS България.

За да ограничат ефекта от дефицита на средства, 27% от компаниите намаляват инвестициите, близо четвърт от анкетираните фирми съкращават служители, а 22% от предприятията увеличават цените на произвежданите от тях стоки. 

Според изследването гражданите са по-дисциплинирани от бизнеса, но все пак делът на българите, които плащат фактурите си със закъснение или изобщо не плащат - 24%.

Предишно проучване на колекторските фирми показва, че хората на първо място гледат да направят месечната си вноска за ипотеката. След това се покриват сметките за ток, потребителски кредити или лизинг и едва след това са плащанията за вода, парно и други разходи по дома. 

Източник: "Дарик", в. "Сега"