Изобретението може значително да подобри живота в бедни държави без питейна вода

Понякога децата успяват да направят това, което се предполага, че е задача на възрастните и дори на управляващите. Така например 15-годишната изобретателка Хана Хербст може би намери решение за набавяне на електроенергия в развиващи се райони.

Хана е изобретила изключително евтин метод за произвеждане на ток, който използва океанските течения, Наскоро нейната идея спечели почетна награда и стимулираща сума от 25 хил. долара от научен конкурс. 

Изобретението

Прототипът на Хана успява чрез преобразуване на естествените движения на океана да произвежда електричество. Любопитна обаче е именно цената за изработване на подобно нещо - едва 12 долара. 

Именно изключително ниската цена е сред основните изисквания за иновативни изобретения в конкурса, в който момичето участва. Целта е да се намери решение на достъпна цена за развиващите се страни, където електричеството е рядкост. 

Хана е от Флорида и се вдъхновява да създаде удобен метод за производство на електричество, за да помогне на страни като Етиопия, където живее приятелка на момичето, която ѝ пише за условията на живот в страната. 

Така Хана се мотивира да намери разумно решение за проблема, основано на науката. Резултатът е плаваща сонда с 3D-принтирано витло, малка макара и водноелектрически генератор. Устройството преобразува движението на океана в качествен ток. 

Виж още: Ученици изобретиха кондом, който си сменя цвета, щом докосне бактерии

Ефект

Макар подобно устройство да не е достатъчно мощно, за да поддържа електрическа мрежа, неговият капацитет е напълно достатъчен за поддържане на различни машини. Например, такава за обезсоляване на морската вода, която я прави годна за пиене.

Ефектът от подобни устройства би могъл да създаде условия за бедните африкански държави с излаз на море достъп до електричество и питейна вода. Подобно устройство може да бъде развито и използвано като цяло за добив на енергия, запазвайки по този начин околната среда.

Източник: TechInsider