Разговор с д-р Таня Тимева, медицински директор на Мед. комплекс "Д-р Щерев"

- Д-р Тимева, базирайки се на данни от Вашия опит, каква е успеваемостта при ин витро лечението и има ли промяна през последните години?

- В екипа на Медицински комплекс "Д-р Щерев" работят специалисти по репродуктивна медицина от ранга на доц. Щерев и ембриологът Димитър Баров. Всички ние се стремим да подобряваме успеваемостта при ин витро, като залагаме на нови методики и техники.

Спрямо статистическите данни, с които разполагаме, при жените под 30 години за цяло десетилетие (от 1988 до 1998 г.) средната успеваемост на ин витро е била около 15%
Към края на 2013 г. лечението на репродуктивни проблеми в Медицински комплекс „Д-р Щерев" сред жените в тази възрастова група е над 50%.

Интересна е и тенденцията при жените над 40 г. - от почти безнадеждните 3% средна успеваемост на процедурите днес вече можем да отбележим над 25% постигнати бременности на проведен ембриотрансфер. Този процент се очаква да нараства с всяка следваща година, благодарение на въвеждането на нови методи и техники в асистираната репродукция, което е стремеж на специалистите в Медицински комплекс "Д-р Щерев".

Виж още: Технологии за постигане на желаната бременност

Голям напредък е осъществен и при лечението на различни причини на безплодие, сред които мъжки фактор, намален яйчников резерв, повтарящи се имплантационни неуспехи. На база на резултатите, които постигат водещите български клиники, България се нарежда в първите три места по успеваемост на модерните асистирани репродуктивни технологии.

- Как точно напредъкът и въвеждането на модерни технологии в асистираната репродукция увеличават успехa на лекуващите се жени и двойки?

- Ще обърна внимание само на някои от нововъведения, които приложихме в нашата ин витро лаборатория през последните години. Инвестирахме в ново поколение високотехнологично оборудване за внедряването на различни методики, които повишават успеваемостта при ин витро процедури, като ембриоскопия, spindle view и IMSI.

Виж още: 99% спокойствие през бременността

Ембриоскопията представлява наблюдение на развиващите се ембриони с микрокамера, която снима през определен период, но практически се сглобява цял "филм", представящ развитието на ембриона в динамика. Така забелязваме някои аномалии в деленето на ембрионите, без да се налага да ги изваждаме от инкубатора. В деня на трансфера подбираме ембриона, който по критериите за делене и развитие се е справил по-добре и от него има най-големи шансове да се развие бременност.

Spindle view е техниката, при която определяме къде се намира генетичният материал на яйцеклетката и дали тя е достатъчно готова да приеме сперматозоида. Методът помага на жените с намален яйчников резерв или с малък брой добити яйцеклетки, които нямат нужната "възприемчивост" към стимулация.

Чрез метода IMSI има възможност да се направи подбор на най-добрите сперматозоиди между всички налични. Това се прави при оптично увеличение с микроскоп от над 6000 пъти и дава възможност за повишаване на шансове в случаите на т.нар. мъжки фактор.

Виж още: Шест години и 4000 бебета отпразнува ЦАР

Без да влизам в повече специализирани подробности, бих резюмирала, че усилията на екипа на Медицински комплекс "Д-р Щерев" е да дадем днес шанс на всяка двойка със считан доскоро нерешим репродуктивен проблем да има своя рожба. Това е целта на нашата работа - радостта, която създаваме на доверилите ни се жени и двойки. 

- Колко от двойките в България имат репродуктивни проблеми и на кое място се нареждаме по този показател спрямо останалите европейски държави?

- Данни от "Изследване на проблемите на репродуктивното здраве", преведено през септември 2013 г. от МБМД, сочат, че двойките с репродуктивни проблеми в България са над 70 000.

Притеснителни са и други данни от цитираното проучване, според които от всички жени и двойки, страдащи от някакво забавяне или затруднение при зачеване в България, между 350 и 500 хил. души, са недостатъчно осведомени как да постъпят при наличието на репродуктивен проблем. Също така не са наясно и кога и къде да потърсят нужната специализирана помощ за решаване на проблема.

В тази връзка е важно да се знае, че успехът на всяко лечение на безплодие зависи от навременно поставената диагноза и предприето поведение за зачеване. Когато една двойка установи проблем, не бива да отлага консултация с репродуктивен специалист.

Виж още: Бебето не идва! А как да се справя?

Съвременната репродуктивна медицина е отбелязала голям напредък през изминалите години от своето развитие. В днешно време все повече двойки, потърсили навременна помощ, имат много по-голям успех за постигане на бременност. Много от смятаните за безнадеждни случаи преди, имат възможност за успешно зачеване днес.

Повече за асистираните репродуктивни технологии (АРТ) ще намерите на адрес http://shterevhospital.com/invitro




15 Коментара

 1. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Mike Rooney

  Awesome blog. I have read and thought about what you said. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!T-Birds Jacket

 2. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 먹튀검증

  I have always been shocked by the amount of data related to this matter. No matter what you introduce, it has been thoroughly researched and effectively phrased to convey your position to all audiences먹튀검증

 3. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 메이저놀이터

  Great post! I enjoy reading articles. Understanding new concepts and ideas is always fun. Maintain good work! Reading an article that can stimulate readers' thinking is one of my favorite things to do. Also, thank you very much for allowing me to share my thoughts here메이저놀이터

 4. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Angel17

  I think the success rate of IVF is high. There are many child that was born through IVF.
  Spray Foam | Arctic Insulation Thornton

 5. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Aali

  The method helps women from Delaware Drywallers with a reduced ovarian reserve or with a small number of harvested eggs who do not have the necessary "receptivity" to stimulation.

 6. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Jasmine Kaye

  I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. Concrete Patios & Slabs

 7. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Carla Jean

  Increase your enjoyment at home as well as your home's value by having us design and install a custom patio. Feel a sense of satisfaction and delight every time you step outside this summer. What are you waiting for? Call us today!

 8. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Dany Acosta

  Awesome post. basement waterproofing worcester

 9. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Heather Strand

  Great blog! Vinyl Siding Contractors

 10. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Nadia Truong

  Thanks for sharing this one. basement remodeling

 11. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Jack

  A very interesting read. I hope all couples who are trying truly succeed in their pregnancies.
  Tree cutting Waco TX

 12. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Kate

  The method helps women with a reduced ovarian reserve or with a small number of harvested eggs who do not have the necessary "receptivity" to stimulation. - Gilbert Doula Service

 13. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 killersmile

  Great site i love it keep posting more! https://fencecompanytylertx.com

 14. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 http://www.future-health.bg/invitro-sofia-cena/

  Това е едно перо в медицината с най- сериозните успехи и напредва все повече! Дано още повече семейства имат щастието - бебе.