Човечеството е изчерпало всички природни блага, предвидени за 2015 г.

От днес Земята е в "екологичен заем". Това означава, че човечеството е изразходило вече всички земни ресурси, отредени за 2015 г., показва изследване на Global Footprint Network (GFN), цитирано от в. "Гардиън".

За съжаление е тенденция да употребяваме много повече земни блага, отколко би било полезно за Земята. Миналата година например сме влезли в "екологичен заем" шест дни по-рано спрямо 2015 г. 

Първият път, когато човечеството влиза в "еко дълг" и изразходва повече от "разчертаното" предварително е през 1970 г. Оттогава насам сме започнали да ползваме земни ресурси, разпределени за следващата година.

Причината да потребяваме повече, отколкото Земята може да понесе, е растящото с все по-бързи темпове население на света. Така хората използват повече, отколкото природата може да снабди и се получава постепенно изхабяване на планетата. С особено бързи темпове се изразходват ресурси като въглищата, дървесината, рибата и обработваемите земи.

Виж още: 10 реални причини за края на света

"Огромният проблем е, че не правим нищо в правилната посока. Може да се каже, че е трудността е психологическа - не спазваме основните закони на физиката. Очевидно е дори за дете, че не можеш да изразходваш нещо, което нямаш, но за 98% от икономическите специалисти това е "минимален риск", който не заслужава нашето внимание", споделя директорът на GFN Мартис Уакернагел.

Според изследването към момента хората потребяват ресурси като за 1,6 планети. До 2030 г. пък потреблението ще нарастне до толкова, че на човечеството ще са нужни 2 планети, за да задоволи потребностите си. 

Видео: Как измирането на пчелите ще унищожи световната икономика (обяснено в картинки)

"Екологичният дефицит", на който ставаме свидетели в момента, може да бъде видян и от обикновените хора - изсичането на гори, ерозията на почвите и изчерпването на водните басейни.

Източник: "Гардиън"