Свиването на териториите и намаляването на популациите заради разпростирането на хората води бавно, но сигурно до изчезването на стотици животински видове

До век 3/4 от животинските видове, населяващи планетата може да изчезнат. За това предупреждават много учени, а цифрите за унищожаването на биологични видове са по-страшни откакто човешката дейност допринася за това, съобщава Си Ен Ен.

Според изследването, публикувано в "Сборника на Националната академия на науките на САЩ", към момента дори няма как да се съберат пълни данни за "биологичното унищожение", което хората нанасят на Земята. Учените Жерардо Себайос от Автономния национален университет на Мексико, и съавторът на изследването Пол Ерлих от университета в Страдфорт, цитират нови доказателства, че животински видове, които според хората са често срещани, страдат по невидим начин.

Тяхното изследване установило, че близо 1/3 от изследваните 27 600 животински вида - бозайници, птици, земноводни и влечуги, се свиват по брой и териториален обхват. Според учените това представлява "изключително висока степен на изчезване на популацията".

Те са проучили подробно група от 177 вида бозайници и са стигнали до извода, че всички те между 1900 и 2015 г. са загубили най-малко 30% от територията, която обитават. Повече от 40% от тези видове "са преживели огромен спад в популацията" и са загубили поне 80% от географската си област на разпространение.

Виж още: До 2020 г. 2/3 от дивите животни по света ще изчезнат

Често учените, които се занимават с екокризата, се съсредоточават върху видове, които са с висок и краткосрочен риск от изчезване. Това обикновено са растения и животни, слабо познати, често ограничени до един остров или гора. В случая обаче учените разглеждат по-бавното, но убедително намаляване и изчезване на популации.

Новото изследване показва, че цели видове растения и животни са на път да изчезнат. Някои от тях са добре известни. Например африканският слон. Броят им е намалял на половина от началото на миналия век. В момента в дивата природа те са около 400 хил. Според учените ако погледнем темповете, с които са изчезвали през последните 20 години и ако тенденцията продължи със същата скорост, до 20 години в Африка няма да има диви слонове. Сред другите застрашени от изчезване видове са още селска лястовица и ягуарите.

Учените смятат, че ще изчезнат около 100 пъти повече видове от нормалното.

Има известен спор дали шестото голямо изчезване на видове е започнало или е на хоризонта, но са малко разногласията между учените, че хората са виновни за безпрецедентната биокриза.

Източник: Си Ен Ен