Човек може да е произлязъл от маймуната, но често виждаме хора, приличащи на други животни

От уроците в училище знаем, че човекът е произлязъл от маймуната и че са били необходими дълги години, за да добие сегашния си облик. Понякога обаче в чертите на хората виждаме черти на други... животни.

Вероятно това е част от причините древните да са смятали, че всеки човешки роди води началото си от някое животно, което е свещено за съответния род - нарича се тотем, пишат колежките от Nie-Jenite.bg.

Шарл Лербен, френски художник от ХVІІ век, основна фигура в художествената школа в епохата на Луи ХІV, се е интересувал от физиогномиката. В своя "Трактат за изражението на лицата" Лербен показва как биха изглеждали хората, ако произлизаха от други животни. Вижте колко убедителна е фантазията на художника.

Лъв

Сова

Енот

Орел

Овен

Бик

Камила

Планински козел

Мечка

Глиган

Заек

Магаре

Източник: Nie-Jenite.bg